hrcak mascot   Srce   HID

Riječki teološki časopis, Vol. 42 No. 2, 2013.


Riječki teološki časopis,Vol. 42 No. 2
Datum izdavanja: siječnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 3. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.273-274) hrvatskipdf 185 KB
Marko Medved
Kazalo
 
KONCILSKI PASTORALNI POTICAJI U AKTUALNOJ CRKVENOJ PRAKSI Međunarodni znanstveni simpozij, Rijeka, 15. ožujka 2013. (str.275-276) hrvatskipdf 188 KB
Nikola Vranješ
Uvodnik
 
DOKUMENTI DRUGOGA VATIKANSKOG SABORA I ŽUPNA ZAJEDNICA. POTICAJI I PROSUDBA STANJA (str.277-306) hrvatskipdf 325 KB
DOCUMENTS OF THE 2nd VATICAN COUNCIL AND THE PAROCHIAL COMMUNITY. IMPULSES AND EVALUATION OF THE PRESENT SITUATION (str.277-306)  
Josip Šimunović
Izvorni znanstveni članak
 
CRKVA SI TI. SVAKI JE KRISTOV UČENIK DUŽAN ŠIRITI VJERU KOLIKO MOŽE (LG 17) (str.307-316) hrvatskipdf 272 KB
YOU ARE THE CHURCH. THE OBLIGATION OF SPREADING THE FAITH IS IMPOSED ON EVERY DISCIPLE OF CHRIST, ACCORDING TO HIS STATE (LG 17) (str.307-316)  
Peter Kvaternik
Izvorni znanstveni članak
 
KONCILSKA MARIOLOGIJA U MARIJANSKIM PROPOVIJEDIMA FRA BONAVENTURE DUDE: ANALIZA I POTICAJI (str.317-340) hrvatskipdf 320 KB
COUNCIL’S MARIOLOGY IN THE MARIOLOGICAL SERMONS OF FRA BONAVENTURA DUDA: ANALYSIS AND ENCOURAGEMENTS (str.317-340)  
Marija Pehar
Izvorni znanstveni članak
 
Katolici i politika: od Syllabusa Pija IX. do Drugog vatikanskog koncila (str.341-362) hrvatskipdf 337 KB
CATHOLICS AND THE POLITICS: FROM THE SYLLABUS OF PIUS IX TO THE 2nd VATICAN COUNCIL (str.341-362)  
Marko Medved
Izvorni znanstveni članak
 
NOVOZAVJETNE TEME U KATEHETSKIM PROPOVIJEDIMA BLAŽENOGA ALOJZIJA STEPINCA (str.363-414) hrvatskipdf 414 KB
NEW TESTAMENT THEMES IN THE CATECHETICAL SERMONS OF THE BLESSED ALOJZIJE STEPINAC (str.363-414)  
Juraj Batelja
Prethodno priopćenje
 
JEDAN PRIMJER IZ HRVATSKE NABOŽNE KNJIŽEVNOSTI. MOLITVICA IZ POSEDARJA (str.415-440) hrvatskipdf 338 KB
AN EXAMPLE OF CROATIAN DEVOTIONAL LITERATURE. A LITTLE PRAYER FROM POSEDARJE (str.415-440)  
Vjekoslava Jurdana, Anita Borzić
Izvorni znanstveni članak
 
MALI KORACI – EKUMENIZAM SREĆKA BADURINE (str.441-466) hrvatskipdf 304 KB
SMALL STEPS. THE ECUMENISM OF SREĆKO BADURINA (str.441-466)  
Milan Špehar, Jurica Galić
Izvorni znanstveni članak
 
TEORIJA EVOLUCIJE U SUVREMENOM PASTORALNO-KATEHETSKOM KONTEKSTU (str.467-492) hrvatskipdf 304 KB
THE THEORY OF EVOLUTION IN THE CONTEMPORARY PASTORAL-CATECHETICAL CONTEXT (str.467-492)  
Nikola Vranješ, Tomislav Miletić
Pregledni rad
 
MOLITVA U GETSEMANSKOM VRTU (Mk 14,32-42) (str.493-526) hrvatskipdf 336 KB
THE PRAYER IN THE GARDEN OF GETHSEMANE (MARK 14,32-42) (str.493-526)  
Mario Cifrak, Stanko Ćosić
Pregledni rad
 
Alojzije Čondić: USTANI, ZOVE TE. BOGOSLOVNO-PASTORALNA RAZMIŠLJANJA Crkva u svijetu, Split, 2013., 289. str. (str.527-529) hrvatskipdf 227 KB
Nikola Vranješ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša: MIGRACIJE PREMA PULI – PRIMJER AUSTRIJSKE ISTRE U NOVOM VIJEKU; Katedra čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Pula, 2013., str. 173. (str.531-534) hrvatskipdf 288 KB
Vesna Munić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 13.298 *