hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1979.

Objavljen na Hrčku: 29. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.387-388) hrvatskipdf 175 KB
Kazalo  
Osnovne teze za diskusiju - Ostvarivanje ustavne koncepcije općine (komune) (str.389-392) hrvatskipdf 459 KB
Leon Geršković
Ostalo
 
Ostvarivanje ustavne koncepcije komune - Uvodno izlaganje (str.393-398) hrvatskipdf 985 KB
Leon Geršković
Ostalo
 
Komuna i općina - mogućnosti i granice jedne orijentacije (str.399-414) hrvatskipdf 3 MB
Eugen Pusić
Ostalo
 
Proces komune i praksa komunalnog sistema (str.415-417) hrvatskipdf 475 KB
Branko Caratan
Ostalo
 
Zakonitost razvoja jugoslavenske komune - Istorijska analiza (str.418-436) srpskipdf 3 MB
Božidar Gluščević, Vidak Vujačić
Ostalo
 
Delegatski sistem u izgradnji samoupravne komune i mesne zajednice (str.437-447) srpskipdf 2 MB
Dmitar Mirčev
Ostalo
 
Općina kao samoupravna socijalistička zajednica (str.448-460) hrvatskipdf 2 MB
Zdravko Tomac
Ostalo
 
Komuna - opština kao odnos između opšteg i posebnog (str.461-464) srpskipdf 600 KB
Vidak Vujačić
Ostalo
 
Komuna i socijalizam (str.465-469) hrvatskipdf 717 KB
Tomislav Jantol
Ostalo
 
Postignuća i otvoreni problemi (str.470-473) hrvatskipdf 385 KB
Čedo Grbić
Ostalo
 
Pokušaj zaključka (str.474-477) hrvatskipdf 630 KB
Inge Perko-Šeparović
Ostalo
 
Uloga armije u društveno-ekonomskom i političkom preobražaju Meksika (str.478-494) hrvatskipdf 3 MB
Štefica Deren-Antoljak
Ostalo
 
Politička misao Jakobinske republike (str.497-518) hrvatskipdf 4 MB
Smiljko Sokol
Ostalo
 
Diskusije o socijalizmu - Povodom deset brojeva časopisa Socijalizam u svetu; Gordana Vlajčić, Revolucija i nacije; Evropska bezbednost i saradnja; Europska sigurnost i suradnja; Norman J. Ornstein and Shirley Elder, Interest Groups, Lobbying and Policymaking; Milan Škrbić, Uvod u ekonomiku zdravstva; Ljubiša Adamović, Međunarodni ekonomski odnosi (str.521-538) hrvatskipdf 3 MB
Branko Caratan, Ante Barišić, Đurđica Podunajec, Josip Brezovec, Štefica Deren-Antoljak, Vlatko Mileta, Vidoje Štefanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.453 *