hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: November 2001

Published on HRČAK: 23 March 2006
Table of contents Full text
Tipološka klasifikacija keramike rane starčevačke kulture iz stambene zemunice 10 u Zadubravlju (str.5-20) croatianpdf 3 MB
Typological classification of pottery of the early Starčevo culture from the pit-dwelling10 in Zadubravlje (str.13-14) englishpdf 3 MB
Kornelija Minichreiter
Original scientific paper
 
Nekoliko brončanodobnih nalaza iz okolice Torčeca pokraj Koprivnice i njihova spektrometrijska analiza (str.21-31) croatianpdf 3 MB
A couple of Bronze Age finds from the surroundings of Torčec near Koprivnica and their spectrometric analyses (str.27-29) englishpdf 3 MB
Dunja Glogović, Slobodan Miko
Original scientific paper
 
Nalazišta brončanog doba na vinkovačkom području (str.33-61) croatianpdf 4 MB
Bronze Age sites in the Vinkovci region (str.43-43) englishpdf 4 MB
Daria Ložnjak
Original scientific paper
 
Istraživanja prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici na položaju Sjenjak - povijest i novi rezultati (str.63-78) croatianpdf 4 MB
Investigation of the prehistoric locality in Nova Bukovica on the site Sjenjak – History and new results (str.73-73) englishpdf 4 MB
Saša Kovačević
Original scientific paper
 
Karbonizirani biljni ostaci iz prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici na položaju Sjenjakv (str.79-82) croatianpdf 1 MB
Carbonized plant remains of the prehistoric locality in Nova Bukovica on the site Sjenjak (str.82-82) englishpdf 1 MB
Renata Šoštarić
Original scientific paper
 
Grob ratnika Lt 12 iz srednjolatenskog groblja u Zvonimirovu kod Suhopolja u Virovitičko-podravskoj županiji (str.83-101) croatianpdf 3 MB
Warrior’s grave Lt 12 from Middle La Tène II grave site in Zvonimirovo near Suhopolje in the County of Virovitica-Podravina (str.90-91) englishpdf 3 MB
Nives Majnarić Pandžić
Original scientific paper
 
Nalazišta latenske kulture na vinkovačkom području (str.103-134) croatianpdf 5 MB
La Tène culture sites in the Vinkovci region (str.120-121) englishpdf 5 MB
Marko Dizdar
Original scientific paper
 
Sitni metalni predmeti iz Siscije (str.135-142) croatianpdf 1 MB
Small metal finds from Siscia (str.139-139) englishpdf 1 MB
Remza Koščević
Original scientific paper
 
Daljnja opažanja o olovnim privjescima (str.143-156) croatianpdf 3 MB
Further observations on lead pendants (str.151-154) englishpdf 3 MB
Remza Koščević
Conference paper
 
Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (str.157-171) croatianpdf 4 MB
Transformations of Roman villas on the eastern Adriatic coast in late classical antiquity and the early Middle Ages (str.172-172) englishpdf 4 MB
Vlasta Begović, Ivančica Schrunk
Original scientific paper
 
...Sclavorum regionem, quae Zellia appellatur...Pavla Đakona Povijesna (renesansna) kartografija – novi izvor poznavanja hrvatskog ranog srednjovjekovlja (str.173-183) croatianpdf 4 MB
...Sclavorum regionem, quae Zellia appellatur...von Paulus Diakonus Historische (Renaissance-) Kartographie die neue Forschungsquelle für das Frühmittelalter in Kroatien (str.184-188) germanpdf 4 MB
Željko Tomičić
Original scientific paper
 
Neki arheološki primjeri zaposjedanja ruševina antičkih urbanih cjelina u sjevernoj Hrvatskoj tijekom srednjeg vijeka (str.189-212) croatianpdf 4 MB
Manche archäologische Beispiele für die Besiedlung der Ruinen antiker Stadtanlagen in Nordkroatien im Mittelalter (str.208-210) germanpdf 4 MB
Tajana Sekelj Ivančan
Original scientific paper
 
Gotičke keramičke čaše iz Glogovnice i Ivanca Križevačkog kraj Križevaca i Gudovca kraj Bjelovara (str.213-234) croatianpdf 5 MB
Gotische Keramikgefäße aus Glogovnica und Ivanec Križevački bei Križevci und Gudovac bei Bjelovar (str.230-231) germanpdf 5 MB
Tatjana Tkalčec
Original scientific paper
 
Podni mozaici sustava Eufrazijeve bazilike (str.235-251) croatianpdf 4 MB
Bodenmosaiken des Systems des Eufrasios-Basilika (str.252-252) germanpdf 4 MB
Marija Buzov
Review article
 
Veliki Gradiš, Veliko Gradišće – plemićki grad Vrbovec kraj Huma na Sutli (Stanje istraživanja 2001. godine) (str.253-274) croatianpdf 5 MB
Veliki Gradiš, Veliko Gradišće – feudal town of Vrbovec near Hum na Sutli (as of 2001) (str.274-274) englishpdf 5 MB
Željko Tomičić, Tatjana Tkalčec, Marko Dizdar, Daria Ložnjak
Review article
 
Suhopolje – Lajkovina Rezultati sustavnog terenskog pregleda kasnobrončanodobnog naselja (str.275-284) croatianpdf 2 MB
Suhopolje – Lajkovina Results of systematic survey of the Late Bronze Age settlement (str.281-281) englishpdf 2 MB
Daria Ložnjak, Tatjana Tkalčec
Review article
 
TRANS EUROPAM, Festschrift für Margareta Primas, Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit zwischen Atlantik und Altai, Antiquitas, Reihe 3, Abhandlungen zur Vor- und Frühgeschichte, zur klassischen und Provinzial-Römischen Archäologie und zue Geschichte des Altertums, Bd. 34, Bonn, 1995., 288 str. sa sl. (str.285-287) croatianpdf 1 MB
Dunja Glogović
Case report
 
Kratice časopisa i zbornika korištene u 18. godištu Priloga Instituta za arheologiju u Zagrebu (str.289-292) croatianpdf 1012 KB
Abbversation of journals and series cited in this number of the Prilozi of the Institute of Archaeology in Zagreb (str.289-292) englishpdf 1012 KB
Abkürzungen der Zeitschriften und Serien in diesen Band zitierten (str.289-292) germanpdf 1012 KB
Daria Ložnjak, Tatjana Tkalčec
Other
 
Visits: 14.774 *