hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 1977.

Objavljen na Hrčku: 31. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.521-522) hrvatskipdf 176 KB
Kazalo  
Tito i jugoslavenski sukob sa staljinističkom hegemonističkom politikom Informbiroa (1948-1953.) (str.523-544) srpskipdf 4 MB
Sava Živanov
Ostalo
 
Tito i nesvrstanost (str.545-558) srpskipdf 2 MB
Čedomir Vučković
Ostalo
 
O dijalektici društvene baze i političke nadgradnje u socijalizmu (str.561-568) srpskipdf 1 MB
Wolfgang Fritz Haug
Ostalo
 
Država prelaznog perioda (str.569-586) srpskipdf 3 MB
Arghiri Emmanuel
Ostalo
 
O značaju "demokratskog preobražaja" države za klasnu borbu u visokorazvijenim kapitalističkim zemljama Zapadne Evrope (str.587-597) srpskipdf 2 MB
Frank Deppe
Ostalo
 
Političke ideje babuvizma (str.599-605) hrvatskipdf 1 MB
Radule Knežević
Ostalo
 
Analiza učenja Babeufa - koga je izvršni direktorij osudio jer je rekao istinu (str.606-620) hrvatskipdf 1 MB
Phillipe Buonarroti
Ostalo
 
Politički problemi zaštite ljudskog habitata (str.635-649) hrvatskipdf 2 MB
Radovan Pavić
Ostalo
 
Razoružanje - osmo specijalno zasedanje Generalne skupštine UN i ostvarenje novog međunarodnog ekonomskog poretka (str.650-667) srpskipdf 3 MB
Stane Pavlič
Ostalo
 
Povijesni razvoj ideje i prakse samoupravljanja (str.668-679) hrvatskipdf 2 MB
Svetlana Milačić
Ostalo
 
Gerard Chaliand, Revolucionarni mitovi trećeg svijeta; Fikreta Jelić-Butić, Povijesna analiza ustaškog terora i nacionalne izdaje; Simone Courteix, Televizija bez granica; Roland Cayrol, Pisana i audiovizuelna štampa; Ferdinand Lundberg, Bogati i najbogatiji, Studija o moći novca danas (O pravim vladarima Sjedinjenih Američkih Država); Bogdan Osolnik (ur.), Problem manjina u jugoslavensko-austrijskim odnosima; Čedomir Vučković, Nesvrstanost u misli i delu Tita; J. I. Coffey, Arms Control and European Security: A guide to East-West Negotiations (str.681-707) hrvatskipdf 5 MB
Branka Balkovac-Kereškenji, Savo Pešić, Mustafa Resulović, Franjo Butorac, Josip Vuković, Radovan Vukadinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.501 *