hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1974.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Samoupravne interesne zajednice u socijalističkom samoupravnom društvu (str.3-15) hrvatskipdf 2 MB
Self-Managing Communities of Interest in the Socialist Self-Management Society (str.3-15)  
Leon Geršković
Ostalo
 
O novim odnosima u zadovoljavanju osobnih i zajedničkih potreba (str.16-26) hrvatskipdf 2 MB
Novelties in the Approach to Personal and Common Needs (str.16-26)  
Zvonko Špoljar
Ostalo
 
O deetatizaciji i opasnostima od nove etatizacije u zadovoljavanju zajedničkih potreba (str.27-43) hrvatskipdf 3 MB
Destatisation and the Danger of New Statisation in the Satisfactionof Common Needs (str.27-43)  
Zdravko Tomac
Ostalo
 
Metodologija nauke o međunarodnim političkim odnosima u Jugoslavenskoj teoriji (str.44-51) hrvatskipdf 1 MB
Methodology of the Science of International Political Relations in Yugoslav Theory (str.44-51)  
Božica Blagović
Ostalo
 
Teritorijalizacija i druga utemeljenja političkog - prilog metodologiji političkih znanosti (str.52-62) hrvatskipdf 2 MB
Territorialisation and Other Foundations of Politics - A Contribution to the Methodology of Political Sciences (str.52-62)  
Radovan Pavić
Ostalo
 
Sistemska analiza i društvene znanosti (str.63-75) hrvatskipdf 2 MB
Zvonko Lerotić
Ostalo
 
Kvantitativne metode i međunarodni politički odnosi (str.64-86) hrvatskipdf 2 MB
Quantitative Methods and International Political Relations (str.64-86)  
Radovan Vukadinović
Ostalo
 
Neke ideološke i teorijske pretpostavke orijentacije KPJ na demokratsku socijalističku samoupravnu alternativu (str.87-101) hrvatskipdf 3 MB
Some Ideological and Theoretical Postulates of the Adoption by CPY of the Democratic Socialist Self-Management Alternative (str.87-101)  
Radovan Radonjić
Ostalo
 
Regionalni aspekt privrednog razvitka u svjetlu novih ustavnih promjena (str.102-117) hrvatskipdf 3 MB
Nedeljko Rendulić
Ostalo
 
Ideologija reklame (str.118-125) hrvatskipdf 2 MB
Tena Martinić
Ostalo
 
Marginalije uz temu teorije svjetske revolucije (str.126-140) hrvatskipdf 3 MB
Branko Caratan
Ostalo
 
Arapska liga i Organizacija afričkog jedinstva - komparativna studija (str.140-153) hrvatskipdf 814 KB
The Arab League and the O.U.A. - A Comparative Study (str.140-153)  
Boutros Boutros Ghali
Ostalo
 
Anri Lefevr, Antisistem - Prilog kritici tehnokratizma; Urho Kekkonen, Neutrality - The Finish Position; Leo Mates, Koegzistencija; Dr Branko Kubović, Regionalna ekonomika; Bogdan Ćosić, Svjetsko tržište danas (Socijalizam, kapitalizam i svjetsko tržište); Dr Dušan Anakioski, Planiranje u udruženom radu; Dr Vera Pilić, Radosav Aničić, mr Ljubica Simaković, Marksov metod ekonomske analize - u šemama, modelima i dijagramima; Milan Škrbić, Uvod u ekonomiku zdravstva; Dr Dušan Čalić, Marksizam i samoupravljanje; (str.154-184) hrvatskipdf 5 MB
Radovan Vukadinović, Božica Blagović, Nedeljko Rendulić, Vlatko Mileta, Ivo Brkljačić, Uroš Trbović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 10.683 *