hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Political Science Review, Vol. 11 No. 3, 1974


Publication date: September 1974

Published on HRČAK: 05 February 2014
Table of contents Full text
Samoupravne interesne zajednice u socijalističkom samoupravnom društvu (str.3-15) croatianpdf 2 MB
Self-Managing Communities of Interest in the Socialist Self-Management Society (str.3-15)  
Leon Geršković
Other
 
O novim odnosima u zadovoljavanju osobnih i zajedničkih potreba (str.16-26) croatianpdf 2 MB
Novelties in the Approach to Personal and Common Needs (str.16-26)  
Zvonko Špoljar
Other
 
O deetatizaciji i opasnostima od nove etatizacije u zadovoljavanju zajedničkih potreba (str.27-43) croatianpdf 3 MB
Destatisation and the Danger of New Statisation in the Satisfactionof Common Needs (str.27-43)  
Zdravko Tomac
Other
 
Metodologija nauke o međunarodnim političkim odnosima u Jugoslavenskoj teoriji (str.44-51) croatianpdf 1 MB
Methodology of the Science of International Political Relations in Yugoslav Theory (str.44-51)  
Božica Blagović
Other
 
Teritorijalizacija i druga utemeljenja političkog - prilog metodologiji političkih znanosti (str.52-62) croatianpdf 2 MB
Territorialisation and Other Foundations of Politics - A Contribution to the Methodology of Political Sciences (str.52-62)  
Radovan Pavić
Other
 
Sistemska analiza i društvene znanosti (str.63-75) croatianpdf 2 MB
Zvonko Lerotić
Other
 
Kvantitativne metode i međunarodni politički odnosi (str.64-86) croatianpdf 2 MB
Quantitative Methods and International Political Relations (str.64-86)  
Radovan Vukadinović
Other
 
Neke ideološke i teorijske pretpostavke orijentacije KPJ na demokratsku socijalističku samoupravnu alternativu (str.87-101) croatianpdf 3 MB
Some Ideological and Theoretical Postulates of the Adoption by CPY of the Democratic Socialist Self-Management Alternative (str.87-101)  
Radovan Radonjić
Other
 
Regionalni aspekt privrednog razvitka u svjetlu novih ustavnih promjena (str.102-117) croatianpdf 3 MB
Nedeljko Rendulić
Other
 
Ideologija reklame (str.118-125) croatianpdf 2 MB
Tena Martinić
Other
 
Marginalije uz temu teorije svjetske revolucije (str.126-140) croatianpdf 3 MB
Branko Caratan
Other
 
Arapska liga i Organizacija afričkog jedinstva - komparativna studija (str.140-153) croatianpdf 814 KB
The Arab League and the O.U.A. - A Comparative Study (str.140-153)  
Boutros Boutros Ghali
Other
 
Anri Lefevr, Antisistem - Prilog kritici tehnokratizma; Urho Kekkonen, Neutrality - The Finish Position; Leo Mates, Koegzistencija; Dr Branko Kubović, Regionalna ekonomika; Bogdan Ćosić, Svjetsko tržište danas (Socijalizam, kapitalizam i svjetsko tržište); Dr Dušan Anakioski, Planiranje u udruženom radu; Dr Vera Pilić, Radosav Aničić, mr Ljubica Simaković, Marksov metod ekonomske analize - u šemama, modelima i dijagramima; Milan Škrbić, Uvod u ekonomiku zdravstva; Dr Dušan Čalić, Marksizam i samoupravljanje; (str.154-184) croatianpdf 5 MB
Radovan Vukadinović, Božica Blagović, Nedeljko Rendulić, Vlatko Mileta, Ivo Brkljačić, Uroš Trbović
Book Review
 
Visits: 8.489 *