hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji,Vol. 34 No. 1
Datum izdavanja: kolovoza 1994.

Objavljen na Hrčku: 12. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
UTVRDA DRID (str.5-18) hrvatskipdf 6 MB
THE DRID FORTRESS (str.19-19) engleskipdf 6 MB
Miroslav Katić
Izvorni znanstveni članak
 
SALONITANSKI KULTURNI KRUG JUSTINIJANOVA DOBA (str.21-36) hrvatskipdf 8 MB
THE SALONITAN CULTURAL CIRCLE OF JUSTINIAN`S TIME (str.37-37) engleskipdf 8 MB
Jasna Jeličić-Radonić
Izvorni znanstveni članak
 
REKONSTRUKCIJA KONFESIJE RANOKRŠĆANSKE CRKVE U POSTIRIMA NA BRAČU (str.39-49) hrvatskipdf 4 MB
THE RECONSTRUCTION OF THE CONFESSIO OF THE EARLY CHRISTIAN CHURCH (str.49-50) engleskipdf 4 MB
Radoslav Bužančić
Izvorni znanstveni članak
 
PORTA DOMINICA I CRKVA SV. DUJMA U TROGIRU (str.51-67) hrvatskipdf 8 MB
PORTA DOMINICA AND THE CHURCH OF ST. DOMNIUS IN TROGIR (str.68-69) engleskipdf 8 MB
Vanja Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
MINIJATURE U MISALU KNEZA NOVAKA (str.71-83) hrvatskipdf 6 MB
MINIATURES IN THE MISSAL OF DUKE NOVAK (str.84-84) engleskipdf 6 MB
Kruno Prijatelj, Ivana Prijatelj-Pavičić
Izvorni znanstveni članak
 
ZADARSKI PROTOMAJSTOR ANDRIJA DESIN (str.85-108) hrvatskipdf 10 MB
IL PRTOMAESTRO ZARATINO ANDRIJA DESIN (str.109-109) talijanskipdf 10 MB
Emil Hilje
Izvorni znanstveni članak
 
MJERNI TROKUT NA TROGIRSKOJ KRSTIONICI (str.111-119) hrvatskipdf 4 MB
THE MEASURING TRIANGLE AT THE TROGIR BAPTISTERY (str.120-120) engleskipdf 4 MB
Radovan Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
NIKOLA BOŽIDAREVIĆ (str.121-137) hrvatskipdf 9 MB
NIKOLA BOŽIDAREVIĆ (str.138-140) engleskipdf 9 MB
Joško Belamarić
Izvorni znanstveni članak
 
DUBROVAČKA LADANJSKA ARHITEKTURA 15. STOLJEĆA I GUČETIĆEV LJETNIKOVAC U TRSTENOM (str.141-166) hrvatskipdf 12 MB
VILLE QUATTROCENTESCHE NEL TERRITORIO DI DUBROVNIK E LA VILLA DI GUČETIĆ A TRSTENO (str.167-167) talijanskipdf 12 MB
Nada Grujić
Izvorni znanstveni članak
 
KULTURA LADANJA U RENESANSNOJ DALMACIJI, SLUČAJ HEKTOROVIĆEVA TVRDALJA (str.169-188) hrvatskipdf 10 MB
THE RENAISSANCE VILLAS ON DALMATIAN COAST: TVRDALJ OF THE POET HEKTOROVIĆ IN STARI GRAD ON THE ISLAND OF HVAR (str.189-192) engleskipdf 10 MB
Joško Belamarić
Izvorni znanstveni članak
 
GRAFIČKI LISTOVI NATALA BONIFACIJA (1537-1592) U ALBERTINI (str.193-218) hrvatskipdf 14 MB
GRAPHISCHE BLÄTTER VON NATALE BONIFACIO IN DER ALBERTINA (str.218-218) njemačkipdf 14 MB
Milan Pelc
Izvorni znanstveni članak
 
DOPRINOS SLIKARSTVU BASSANOVE RADIONICE (str.219-229) hrvatskipdf 6 MB
CONTRIBUTO ALLA PITTURA DEI BASSANESI (str.230-230) talijanskipdf 6 MB
Sanja Cvetnić
Izvorni znanstveni članak
 
ZADARSKA SLIKA PALME MLAĐEG U NINU (str.231-237) hrvatskipdf 3 MB
IL QUADRO DI PALMA IL GIOVANE A NIN (NONA) (str.237-237) talijanskipdf 3 MB
Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
POKLONSTVO KRALJEVA MICHAELA NEIDLIGERA U KOTORU (str.239-247) hrvatskipdf 4 MB
L'ADORAZIONE DEI RE MAGI DI MICHAEL NEIDLINGER A KOTOR (CATTARO) (str.248-248) talijanskipdf 4 MB
Rajko Vujičić
Izvorni znanstveni članak
 
SLIKE GREGORIJA LAZZARINIJA U DALMACIJI (str.249-258) hrvatskipdf 3 MB
I DIPINTI DI GREGORIO LAZZARINI IN DALMAZIA (str.258-258) talijanskipdf 3 MB
Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
BENKOVIĆEV ABRAHAM I KLEINEROV POMMERSFELDEN (str.259-268) hrvatskipdf 4 MB
L'ABRAMO DI BENKOVIĆ E UNA STAMPA DI KLEINER (str.268-268) talijanskipdf 4 MB
Đuro Vanđura
Izvorni znanstveni članak
 
PROJEKT GIACOMA BRIANA ZA ISUSOVAČKU CRKVU SV. VIDA U RIJECI (str.269-282) hrvatskipdf 5 MB
IL PROGETTO DI GIACOMO BRIANO PER LA CHIESA DI S. VITO DEI GESUITI A RIJEKA (FIUME) (str.283-283) talijanskipdf 5 MB
Nina Kudiš
Izvorni znanstveni članak
 
DVIJE VIŠKE CRKVE I NJIHOVO UTVRĐIVANJE U 17. STOLJEĆU (str.285-301) hrvatskipdf 7 MB
DUE CHIESE DI VIS (LISSA) E LA LORO FORTIFICAZIONE NEL XVII SECOLO (str.301-302) talijanskipdf 7 MB
Ambroz Tudor
Izvorni znanstveni članak
 
POPISI UMJETNINA STOLNE CRKVE U HVARU 17. I 18. STOLJEĆA (str.303-319) hrvatskipdf 6 MB
INVENTARIO DELLA CATTEDRALE DI HVAR (LESINA) DI XVII E XVIII SECOLO (str.319-319) talijanskipdf 6 MB
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
IKONE BOGORODICE SKOPIOTISE U DALMACIJI (str.321-332) hrvatskipdf 6 MB
THE ICONS OF OUR LADY SKOPIOTISSA IN DALMATIA (str.333-334) engleskipdf 6 MB
Zoraida Demori-Staničić
Izvorni znanstveni članak
 
MANJE POZNATI DALMATINSKI SLIKARSKI UMJETNICI I MAJSTORI U VENECIJI OD 14. DO 18. STOLJEĆA (str.335-354) hrvatskipdf 9 MB
ARTISTI E MAESRTI MENO CONOSCIUTI DELLA PITTURA DALMATA A VENEZIA DAL XIV AL XVIII SECOLO (str.355-355) talijanskipdf 9 MB
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
NEKOLIKO PODATAKA O STAROGRADSKIM SPOMENICIMA (str.357-380) hrvatskipdf 11 MB
ALCUNI DATI SU MONUMENTI DI STARI GRAD (CITTA VECCHIA) (str.381-381) talijanskipdf 11 MB
Joško Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 23.699 *