hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 1971.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 153 KB
Kazalo  
Mladenu Ivekoviću - In Memoriam (str.3-3) hrvatskipdf 90 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
Urgentnost promjena u političkom sistemu SFR Jugoslavije (str.5-9) hrvatskipdf 592 KB
Ivan Babić
Ostalo
 
Neki prijedlozi u vezi s promjenama ekonomskih funkcija federacije (str.10-16) hrvatskipdf 1 MB
Vlatko Mileta
Ostalo
 
Politološki pristup ustavnim promjenama (str.17-20) hrvatskipdf 505 KB
Ivan Babić
Ostalo
 
Metodološki pristup iskazivanju osnovnih odnosa u raspodjeli društvenog proizvoda (str.21-26) hrvatskipdf 709 KB
Nedeljko Rendulić
Ostalo
 
Ekonomika i politika u svjetlu Lenjinova shvaćanja (str.27-45) hrvatskipdf 3 MB
Dušan Čalić
Ostalo
 
Novija sociologija i Marxovo i Lenjinovo poimanje društvenih klasa (str.46-58) hrvatskipdf 2 MB
Jože Goričar
Ostalo
 
Suvremene koncepcije o štrajku u kapitalizmu (str.59-71) hrvatskipdf 2 MB
Anton Ravnić
Ostalo
 
Zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u Marxovu ekonomskom djelu (str.72-78) hrvatskipdf 964 KB
Krešimir Žiborski
Ostalo
 
Studij, program, nastavne metode i režim studija (str.79-85) hrvatskipdf 1 MB
Miroslav Vujević
Ostalo
 
Osnovni sadržaji političke geografije, geopolitike i geostrategije - mogućnost nove primjene geografskih disciplina u sferi političke teorije i prakse (str.86-92) hrvatskipdf 776 KB
Radovan Pavić
Ostalo
 
Geopolitički aspekti borbe Kurda za političku i nacionalnu afirmaciju (str.93-112) hrvatskipdf 3 MB
Radovan Pavić
Ostalo
 
Problem evropske suradnje, evropske sigurnosti i Jugoslavija (str.113-123) hrvatskipdf 2 MB
Božica Blagović
Ostalo
 
Stanko Lasić, Sukob na književnoj ljevici 1928-1952; Vjekoslav Mikecin, Socijalizam i revolucionarni subjekt; Nikola Abbagnano, Por o contro L'uomo; H.J. de Blij, Sistematic Political Geography; Ch. A. Fischer (ed.), Essays in Political Geography; Karl Korsch, Marksizam i filozofija; Joseph Pa Palombara, Myron Weiner, Political Parties and Political Development; Borislav Đurović, Transformacija Boljševičke partije nakon Oktobra (1917-1924); William Kornhauser, The Politics of Mass Society (str.124-144) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Babić, Z. L., Heda Festini, Radovan Pavić, Eduard Kale, Štefica Deren, Branko Caratan, Zvonko Lerotić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otvaranje studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu (str.145-148) hrvatskipdf 634 KB
Vijest  
Posjeta: 9.310 *