hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 1968.

Objavljen na Hrčku: 10. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.186-187) hrvatskipdf 160 KB
Kazalo  
In Memoriam: Duje Katić (str.189-190) hrvatskipdf 209 KB
Ivan Babić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Uvodna riječ - Organizacija UN i kriza na Srednjem istoku i Jugoistočnoj Aziji (str.191-195) hrvatskipdf 856 KB
Mladen Iveković
Uvodnik
 
Mediteran i kriza na Bliskom istoku (str.196-200) hrvatskipdf 713 KB
Josip Đerđa
Ostalo
 
Političko-geografske implikacije suvremenog arapsko-izraelskog sukoba (str.201-221) hrvatskipdf 4 MB
Radovan Pavić
Ostalo
 
Sadašnje mogućnosti delovanja UN na rešavanje krize na Bliskom istoku (str.222-225) srpskipdf 702 KB
Aleksandar Božović
Ostalo
 
Izraelsko-arapski sukobi pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija (str.226-250) hrvatskipdf 4 MB
Davorin Rudolf
Ostalo
 
Vanparlamentarna opozicija u SR Njemačkoj (str.251-263) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Prpić
Ostalo
 
Aspekti "afričkog socijalizma" (str.264-269) hrvatskipdf 1018 KB
Branimir Banović
Ostalo
 
Regionalni aspekt privrednog razvitka i privredna reforma (str.270-282) hrvatskipdf 2 MB
Nedeljko Rendulić
Ostalo
 
Upravljanje i privređivanje u radnim organizacijama (str.283-294) hrvatskipdf 2 MB
Nada Vidmar
Ostalo
 
Kriza na Bliskom istoku (str.295-322) hrvatskipdf 5 MB
Josip Đerđa
Ostalo
 
Nafta i angažiranje Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku; Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le défi américain; Paul Seabury, The Rise and Decline of the Cold War; Vladimir Prokofjev, Severnaja Europa i mir; Lj. D. Petrović, Ekonomski, politički i vojni aspekti realizacije programa opšteg i potpunog razoružanja; Simon Kuznets, Economic Growth and Structure; Miloš Nikolić, Samoupravljanje za koje se borimo; Većeslav Holjevac, Hrvati izvan domovine (str.323-343) hrvatskipdf 4 MB
Borivoj Ivanović, Luka Marković, Radovan Vukadinović, Radovan Pavić, Alica Wertheimer-Baletić, Andrija Bognar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Informacije (str.345-345) hrvatskipdf 74 KB
Vijest  
Posjeta: 7.244 *