hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 9/1 No. 9., 2013.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 9/1 No. 9.
Datum izdavanja: siječnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 21. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
POSVETA (str.I-I) hrvatskipdf 104 KB
Josip Lisac
Uvodnik
 
OJKONIMIJA NERETVANSKE KRAJINE (str.3-30) hrvatskipdf 370 KB
PLACE NAMES OF THE NERETVA AREA (str.3-30)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
ČAKAVŠTINA KAO JEZIK PISMENOSTI I KNJIŽEVNOSTI OD SREDNJEG VIJEKA DO DANAS (str.31-37) hrvatskipdf 181 KB
CHAKAVIAN DIALECT AS THE LANGUAGE OF LITERACY AND LITERATURE FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT DAY (str.31-37)  
Josip Lisac
Pregledni rad
 
JEDANAEST I POL STOLJEĆA NEZABORAVA (str.39-49) hrvatskipdf 211 KB
UNDICI SECOLI E MEZZO DI RIMEMBRANZA (str.39-49)  
Stjepan Damjanović
Pregledni rad
 
DOPUNE JADRANSKIM ETIMOLOGIJAMA VOJMIRA VINJE: TREĆI PRILOG (str.51-62) hrvatskipdf 401 KB
SUPPLEMENTI ALLE JADRANSKE ETIMOLOGIJE DI VOJMIR VINJA III (str.51-62)  
Orsat Ligorio, Nikola Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
PREVEDENICE U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI: KOŠARKA (str.63-81) hrvatskipdf 368 KB
LOAN TRANSLATIONS IN SPORTS TERMINOLOGY: BASKETBALL (str.63-81)  
Dijana Ćurković
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU JEZIKA HRVATSKE DIJALEKATSKE POEZIJE: BRAČKO CAKAVSKO PJESNIŠTVO (str.83-98) hrvatskipdf 346 KB
A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF CROATIAN DIALECTAL POETRY: CHAKAVIAN POETRY OF THE ISLAND BRAČ (str.83-98)  
Filip Galović
Pregledni rad
 
"ISTROČAKAVŠTINA" ORLIĆEVA PRIJEVODA LIBRA O JOBU (str.99-110) hrvatskipdf 308 KB
"ISTRIAN CHAKAVIAN" IN ORLIĆ'S TRANSLATION OF THE BOOK OF JOB (str.99-110)  
Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
 
ROMANIZMI U POEZIJI SLAVKA KALČIĆA I TOMISLAVA MILOHANIĆA (str.111-126) hrvatskipdf 255 KB
I ROMANISMI NELLA POESIA DI SLAVKO KALČIĆ E TOMISLAV MILOHANIĆ (str.111-126)  
Valter Milovan
Pregledni rad
 
ETHNOLINGUISTIC PARALLELS IN CROATIAN AND NORWEGIAN (str.127-135)  
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ХОРВАТСКО-НОРВЕЖСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ (str.127-135) ruskipdf 328 KB
Артур Рафаелович Багдасаров, Дарья Николаевна Солдатова
Pregledni rad
 
PRILOG PROUČAVANJU INOJEZIČNIH IZVORA HRVATSKOGA REFORMACIJSKOGA PRIJEVODA NOVOGA TESTAMENTA (str.137-144) hrvatskipdf 268 KB
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF FOREIGN SOURCES OF THE CROATIAN REFORMATION TRANSLATION OF THE NEW TESTAMENT (str.137-144)  
Gordana Čupković
Izvorni znanstveni članak
 
PROMEGOMENA AD BIOGRAPHIAM CROATICAM (U VIENCU DO ŠENOINE SMRTI) (str.145-184) hrvatskipdf 410 KB
PROMEGOMENA AD BIOGRAPHIAM CROATICAM (VIENAC UP TO ŠENOA'S DEATH) (str.145-184)  
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
 
FRANCUSKI IZVORI I UZORI DR. JAKOVA ČUKE (PREMA ČUKINOM FONDU U ZNANSTVENOJ KNJIŽNICI U ZADRU) (str.185-212) hrvatskipdf 295 KB
LES SOURCES ET LES MODĖLES FRANÇAIS DE JAKOV ČUKA (D'APRĖS LES SOURCES DU FONTS ČUKA DĖPOSĖ À LA BIBLIOTĖQUE SCIENTIFIQUE DE ZADAR) (str.185-212)  
Vjekoslav Ćosić
Izvorni znanstveni članak
 
AVANGARDIZAM – EKSPRESIONIZAM I IVANIŠINOVA ŠIFRA K (str.213-223) hrvatskipdf 212 KB
AVANGUARDIA – ESPRESSIONISMO E IL CODICE K DI IVANIŠIN (str.213-223)  
Šimun Musa
Izvorni znanstveni članak
 
POETSKA UPORIŠTA VIDINA KNJIŽEVNOG IDENTITETA (str.225-239) hrvatskipdf 216 KB
LES SUPPORTS POÉTIQUES DE L'IDENTITÉ LITTÉRAIRE DE VIDA (str.225-239)  
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
PJESMA "ŠUMA" IZ PJESNIČKE ZBIRKE "IŠLA I ... SVE ZABORAVILA" ANKE ŽAGAR – OGLEDALO ŽAGARIČINE POETIKE (str.241-249) hrvatskipdf 207 KB
POEM "THE FOREST" FROM THE BOOK OF POEMS "I WENT ... AND FORGOT EVERYTHING" – THE POETIC MIRROR OF ŽAGAR'S POETRY (str.241-249)  
Tin Lemac
Izvorni znanstveni članak
 
STATUS JEZIKA U PJESNIŠTVU ROMANTIZMA (PETAR PRERADOVIĆ I RUSKI ROMANTIČARI) (str.251-267) hrvatskipdf 368 KB
СТАТУС ЯЗЫКА В ПОЭЗИИ РОМАНТИЗМА (ПЕТАР ПРЕРАДОВИЧ И РУССКИЕ РОМАНТИКИ) (str.251-267)  
Josip Užarević
Izvorni znanstveni članak
 
SVETI JURAJ U TRADICIJSKOJ BAŠTINI HRVATA (str.269-313) hrvatskipdf 460 KB
SAINT GEORGE IN CROATIAN TRADITIONAL HERITAGE (str.269-313)  
Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
MAKEDONSKA DRAMA IZMEĐU DVA RATA (str.315-331) hrvatskipdf 353 KB
MACEDONIAN DRAMA BETWEEN THE TWO WORLD WARS (str.315-331)  
Miro Grubić
Stručni rad
 
Posjeta: 39.688 *