hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 40 No. 1, 2006.


Datum izdavanja: ožujka 2006.

Objavljen na Hrčku: 18. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Usporedno istraživanje pet različitih tehnika punjenja korijenskih kanala (str.3-11) hrvatskipdf 247 KB
A Comparative Study of Five Different Obturation Techniques (str.3-11) engleskipdf 247 KB
Kquiku Lumnije, Andreas Weiglein, Peter Stadtler
Izvorni znanstveni članak
 
Antimikrobni učinak različitih medikamentoznih uložaka tijekom endodontskog liječenja (str.12-18) hrvatskipdf 200 KB
Antimicrobial Effect of Different Intracanal Dressings in Endodontic Treatment (str.12-18) engleskipdf 200 KB
Ljiljana Buneta Jurić, Hrvoje Jurić, Arjana Tambić Andrašević, Greta Škaljac, Ivana Miletić Karlović, Ivica Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje radne duljine korijenskog kanala endometrima ES-02 i ES-03 (str.19-27) hrvatskipdf 294 KB
Measurement of the Root Canal Length by Endometers ES-02 and ES-03 (str.19-27) engleskipdf 294 KB
Silvana Jukić Krmek, Dragana Mihaljević, Paris Simeon, Zoran Karlović
Izvorni znanstveni članak
 
Propusnost ispuna korijenskog kanala kod različitih tehnika punjenja (str.28-34) hrvatskipdf 176 KB
Leakage of Different Canal Obturation Techniques (str.28-34) engleskipdf 176 KB
Denis Katić, Ivana Miletić Karlović, Zoran Karlović, Bernard Janković
Izvorni znanstveni članak
 
Depresija i somatizacija u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima (str.35-45) hrvatskipdf 220 KB
Depression and Somatization in Patients with Temporomandibular Disorders (str.35-45) engleskipdf 220 KB
Robert Ćelić, Vjekoslav Jerolimov, Josip Pandurić, Vesna Haban
Izvorni znanstveni članak
 
Klinička studija učestalosti artroze čeljusnog zgloba u mlađih muškaraca (str.45-55) hrvatskipdf 674 KB
Clinical Investigation of Temporomandibular Joint Arthrosis Frequency in Young Males (str.45-55) engleskipdf 674 KB
Tomislav Badel, Josip Pandurić, Miljenko Marotti, Ivan Krolo
Izvorni znanstveni članak
 
Tribološka svojstva estetskih protetskih materijala (str.56-64) hrvatskipdf 374 KB
Wear Characteristics of Esthetic Prosthetic Materials (str.56-64) engleskipdf 374 KB
Ketij Mehulić, Ivana Čvrljak-Tomić, Zdravko Schauperl, Dragutin Komar
Izvorni znanstveni članak
 
Kemijska postojanost dentalnih keramika u kiselom mediju (str.65-71) hrvatskipdf 195 KB
Chemical Durability of Dental Ceramic Material in Acid Medium (str.65-71) engleskipdf 195 KB
Marko Jakovac, Jasenka Živko-Babić, Lidija Ćurković, Andreja Carek
Izvorni znanstveni članak
 
Vlaknima ojačani polimeri Prvi dio: osnove i problematika izgradnje (str.72-82) hrvatskipdf 280 KB
Fiber-Reinforced Polymers Part I: Basics and Construction Problems (str.72-82) engleskipdf 280 KB
Ante Lončar, Denis Vojvodić, Dragutin Komar
Pregledni rad
 
Ugrizna rana lica (str.83-88) hrvatskipdf 892 KB
Facial Bite Wound (str.83-88) engleskipdf 892 KB
Bojana Knežević, Predrag Knežević, Vedran Uglešić, Vedran Zubčić
Stručni rad
 
Posjeta: 27.120 *