hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues,Vol. XXVI No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 20. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Istraživanje kvalitete obrazovne usluge s područja projektnoga menadžmenta (str.371-380) hrvatskipdf 208 KB
Quality of educational services in the field of Project management (str.381-381)  
Zlatko Barilović, Mirna Leko Šimić, Helena Štimac
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena stabla odlučivanja u kreditnom skoringu (str.382-389) hrvatskipdf 235 KB
Application of decision trees in credit scoring (str.390-390)  
Ljiljanka Kvesić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza vrijednosnih dimenzija korporativne kulture zaposlenika poduzeća u državnom vlasništvu (str.391-399) hrvatskipdf 145 KB
Value dimensions of corporate culture of state-owned enterprise employees (str.400-400)  
Požega Željko, Crnković Boris, Ljuan Marko Gashi
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi studenata glede obrazovanja o osobnom marketingu posloprimatelja (str.401-408) hrvatskipdf 147 KB
Student attitudes on education for employee self-marketing (str.409-409)  
Zvjezdana Penava Brekalo
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura tržišta osobne potrošnje u Bosni i Hercegovini (str.410-426) hrvatskipdf 219 KB
The structure of personal consumption market in Bosnia and Herzegovina (str.427-427)  
Merim Kasumović, Sanela Meholjić Kalajdžić
Izvorni znanstveni članak
 
Model optimalnoga web okruženja za e-marketing vjerskih organizacija u Republici Hrvatskoj (str.428-449) hrvatskipdf 1 MB
Optimum web environment model for e-marketing of religious organizations in the Republic of Croatia (str.450-450)  
Stojanka Dukić, Branimir Dukić, Ivan Ružić
Izvorni znanstveni članak
 
Anketiranje klijenata javnih službi za zapošljavanje: očekivanja nezaposlenih u funkciji njihovog zadovoljstva (str.453-468) hrvatskipdf 433 KB
Customer survey in public employment services: Expectations vs. Satisfaction (str.469-469)  
Ranko Markuš
Prethodno priopćenje
 
Kolika je sezonalnost turizma u Hrvatskoj? (str.470-479) hrvatskipdf 219 KB
The seasonality in tourism in Croatia (str.480-480)  
Ivan Kožić
Prethodno priopćenje
 
Istraživanje primjene analize specifičnih rizika u projektnom financiranju (str.481-494) hrvatskipdf 332 KB
Research into specific risk assessment in project financing (str.495-495)  
Ivana Bestvina Bukvić
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj informacijske tehnologije na poslovnu komunikaciju (str.496-506) hrvatskipdf 375 KB
Impact of information technology on business communication (str.507-507)  
Zvonimir Jurković, Katarina Marošević
Prethodno priopćenje
 
Upravljanje rastom vrijednosti imovine kao funkcija ekonomskoga rasta (str.508-522) hrvatskipdf 201 KB
Property value management aimed at promoting economic growth (str.523-523)  
Sandra Odobašić, Luka Burilović, Marija Tolušić
Prethodno priopćenje
 
Uzročno-posljedična povezanost računalstva u oblaku i kretanja troškova informacijsko komunikacijske tehnologije gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj (str.524-538) hrvatskipdf 300 KB
Causality of cloud computing and ICT cost developments in Croatian companies (str.539-539)  
Jelena Stanišić, Nenad Stanišić
Prethodno priopćenje
 
Poslovni turizam u funkciji unaprjeđenja turizma grada Opatije (str.540-547) hrvatskipdf 186 KB
Business tourism in the function of improving the tourism in the city of Opatija (str.548-548)  
Romina Alkier Radnić, Ivan Herak, Andreja Rudančić-Lugarić
Prethodno priopćenje
 
Financiranje zdravstva – situacija u Hrvatskoj (str.551-562) hrvatskipdf 328 KB
Healthcare financing in Croatia (str.563-563)  
Nevenka Kovač
Pregledni rad
 
IT education strategy oriented to the alignment between business and information systems (str.564-571) engleskipdf 258 KB
Strategija obrazovanja za informacijske tehnologije usmjerena na usklađivanje poslovnih i informacijskih sustava (str.572-572)  
Marko Čičin-Šain, Slavomir Vukmirović, Marina Čičin-Šain
Pregledni rad
 
Uloga novih tehnologija u procesu odlučivanja (str.573-584) hrvatskipdf 239 KB
The role of new technologies in the decision-making process (str.585-585)  
Marina Budimir
Pregledni rad
 
Izazovi elektroničkoga pregovaranja (str.586-596) hrvatskipdf 149 KB
Challenges of electronic negotiation (str.597-597)  
Katija Vojvodić
Pregledni rad
 
Ulaganje u poslovanje putem franšize (str.598-609) hrvatskipdf 353 KB
Starting a business through a franchise (str.610-610)  
Dubravka Mahaček, Maja Martinko Lihtar
Pregledni rad
 
Tržišno vrednovanje u okviru moderne matematike životnih osiguranja (str.611-619) hrvatskipdf 239 KB
Market valuation in the framework of modern life insurance mathematics (str.620-620)  
Maja Petrač
Pregledni rad
 
Obrazovna neusklađenost na tržištu rada: preobrazovanost i njezine implikacije (str.621-635) hrvatskipdf 192 KB
Educational mismatch in the labour market: overqualification and its implications (str.636-636)  
Marija Bečić
Pregledni rad
 
Uloga i značenje menadžmenta u osiguranju (str.637-653) hrvatskipdf 401 KB
The role and significance of management in insurance (str.654-654)  
Luka Stanić, Jerko Glavaš
Pregledni rad
 
Tražbine vjerovnika u stečajnomu postupku - otvorena pitanja i dvojbe (str.655-663) hrvatskipdf 134 KB
Creditors’ claims in bankruptcy proceedings - issues and concerns (str.664-664)  
Viktor Palić, Miljenko Brekalo, Nada Petričević
Pregledni rad
 
Lokalno specifične mjere za zapošljavanje u funkciji regionalnoga razvoja (str.665-678) hrvatskipdf 217 KB
Locally specific measures for employment aimed at regional development (str.679-679)  
Vladimir Cini, Nataša Drvenkar, Ivan Sarić
Pregledni rad
 
Analiza poslovanja agroturizma na području Slavonije i Baranje (str.683-693) hrvatskipdf 265 KB
Agritourism in Slavonia and Baranja (str.694-694)  
Dejan Tubić, Irena Bosnić, Zrinka Blažević
Stručni rad
 
Lean manadžment u neproizvodnoj organizaciji (str.695-708) hrvatskipdf 401 KB
Lean management in a non-manufacturing organization (str.709-709)  
Mladen Žvorc
Stručni rad
 
PRIKAZ KNJIGE Naslov: Prva znanstveno-stručna konferencija “Razvoj kompetentnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona jugoistočne Europe” (str.713-714) hrvatskipdf 98 KB
Jovo Ateljević, Vedran Milojica
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ KNJIGE Naslov: Hrvatska: Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta: izvješće br. 66673-HR (str.715-718) hrvatskipdf 120 KB
Marko Šarić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 60.245 *