hrcak mascot   Srce   HID

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana,No. 12
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 13. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Riječ akademika Milana Moguša, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na znanstvenome skupu u povodu 65. obljetnice osnivanja Jadranskoga instituta (danas Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU) u Rijeci, 28. svibnja 2010. (str.7-8) hrvatskipdf 202 KB
Milan Moguš
Uvodnik
 
Povijesni tijek uspostavljanja državne granice između Republike Hrvatske i Talijanske Republike (str.9-25) hrvatskipdf 3 MB
The Historical Course of the Establishment of the State Border between the Republic of Croatia and the Republic of Italy (str.9-25)  
Davorin Rudolf
Izvorni znanstveni članak
 
Od Jadranskog instituta Federalne Hrvatske u Sušaku do Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli (1945. – 2010.) (str.27-45) hrvatskipdf 394 KB
From the Adriatic Institute of the Federal Croatia in Sušak to the Institute for Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Rijeka with the Local Unit in Pula (1945–2010) (str.27-45)  
Petar Strčić
Izlaganje sa skupa
 
Šezdeset i pet godina Jadranskog zavoda (str.47-53) hrvatskipdf 322 KB
Sixty-five Years of the Adriatic Institute (str.47-53)  
Marina Vokić Žužul
Izlaganje sa skupa
 
Članovi odbora za osnivanje Jadranskog instituta 1945. i voditelji Instituta/Zavoda (str.55-60) hrvatskipdf 320 KB
The Members of the Committee for the Establishment of the Adriatic Institute in 1945 and Institute Directors (str.55-60)  
Sandi Blagonić
Izlaganje sa skupa
 
Povijest 19. i 20. stoljeća u djelu suradnika Akademijina Instituta/Zavoda u Rijeci i Puli (str.61-81) hrvatskipdf 489 KB
The History of the 19th and 20th Centuries in the Works of the Collaborators of the Academy Institute in Rijeka and Pula (str.61-81)  
Darko Dukovski
Pregledni rad
 
Uliks Stanger: prilozi za biografiju velikog, neopravdano zanemarenog Istranina (str.85-99) hrvatskipdf 411 KB
Uliks Stanger: Tributes to the Biography of a Great Istrian, Unjustly Disregarded (str.85-99)  
Amir Muzur, Vesna Leiner
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbeni put Slavka Zlatića. U povodu 100. godišnjice rođenja (1910. – 2010.). (str.101-111) hrvatskipdf 2 MB
The Musical Voyage of Slavko Zlatić Marking the 100th Anniversary of Birth 1910–2010 (str.101-111)  
Dušan Prašelj
Stručni rad
 
Povijest Crkve u djelu dr. Maksa Peloze (1915. – 1989.) (str.113-123) hrvatskipdf 360 KB
The History of Church in the Opus of Dr. Makso Peloza (1915–1989) (str.113-123)  
Marko Medved
Prethodno priopćenje
 
Djelo akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) o glagoljskoj baštini (prethodno priopćenje) (str.125-136) hrvatskipdf 371 KB
The Work of Branko Fučić (1920–1999), Fellow of the Croatian Academy, on the Glagolitic Heritage (str.125-136)  
Sanja Zubčić
Prethodno priopćenje
 
Vanda Ekl (1920. – 1993.) (str.137-150) hrvatskipdf 380 KB
Vanda Ekl (1920–1993) (str.137-150)  
Branka Arh
Prethodno priopćenje
 
Dr. Mirko Zjačić (1912. – 1977.) kao pravni povjesničar/arheograf (str.151-161) hrvatskipdf 410 KB
Dr. Mirko Zjačić (1912–1977) as Legal Historian / Archaeographer (str.151-161)  
Anamari Petranović
Prethodno priopćenje
 
Dr. sc. Vjekoslav Bratulić (1911. – 1995.) kao povjesničar Istre (str.163-172) hrvatskipdf 341 KB
Dr. Sc. Vjekoslav Bratulić (1911–1995) as Historian of Istria (str.163-172)  
Milan Radošević
Izlaganje sa skupa
 
Etnološko djelo dr. sc. Josipa Milićevića (1933. – 2000.) (str.173-177) hrvatskipdf 280 KB
The Ethnological Activity of Dr. Sc. Josip Milićević (1933–2000) (str.173-177)  
Tihomira Stepinac Fabijanić
Izlaganje sa skupa
 
Doprinosi dr. sc. Marka Legovića istraživanju povijesti istarskoga gospodarstva (str.179-184) hrvatskipdf 320 KB
The Contribution of Dr. Sc. Marko Legović to the Research of the History of Economy in Istria (str.179-184)  
Darinko Munić
Izlaganje sa skupa
 
Historiografsko i arhivsko djelo dr. Danila Klena (str.185-196) hrvatskipdf 367 KB
The Historiographical and Archival Work of Dr. Danilo Klen (str.185-196)  
Maja Polić
Pregledni rad
 
Dr. sc. Antun Giron kao povjesničar zapadne Hrvatske u XX. stoljeću (str.197-204) hrvatskipdf 333 KB
Dr. Sc. Antun Giron as Historian of Western Croatia in the 20th Century (str.197-204)  
Mihael Sobolevski
Pregledni rad
 
Znanstveni i kulturni rad mr. sc. Darka Dekovića (str.205-215) hrvatskipdf 351 KB
The Scientific and Cultural Work of M. Sc. Darko Deković (str.205-215)  
Mirjana Crnić Novosel
Prethodno priopćenje
 
Znanstvenoistraživački rad sadašnjih djelatnika Akademijina Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli (str.219-226) hrvatskipdf 352 KB
The Scientific Research of the Today’s Employees of the Academy Institute for Historical and Social Sciences in Rijeka with the Local Unit in Pula (str.219-226)  
Sanja Holjevac
Izlaganje sa skupa
 
Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli od 2001. do 2010. godine (str.227-274) hrvatskipdf 595 KB
The Institute for Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Rijeka with the Local Unit in Pula in the Period 2001–2010 (str.227-274)  
Hana Lencović, Nina Spicijarić Paškvan
Pregledni rad
 
Leopold Bogdan Mandić, hrvatski svetac kapucinskog reda (Kratak osvrt na povijest kapucinskog reda u Istri) (str.277-288) hrvatskipdf 372 KB
Leopold Bogdan Mandić, Croatian Saint of the Order of the Capuchines. Brief Survey of the History of the Order of the Capuchins in Istria (str.277-288)  
Alojz Štoković
Pregledni rad
 
Prilozi za povijest školstva na području Općine Matulji za vrijeme talijanske fašističke okupacije 1920. – 1943. (str.289-324) hrvatskipdf 4 MB
Tributes to the History of School Education in the Matulji Municipality during the Italian Fascist Occupation 1920–1943 (str.289-324)  
Branko Kukurin
Pregledni rad
 
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb, 2011., 257 str. (str.327-329) hrvatskipdf 250 KB
Maja Polić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Juraj Dobrila, De confessione sacramentali (doktorska disertacija), Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012 (str.330-335) hrvatskipdf 268 KB
Hana Lencović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900 / Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća. Prispevki s Študijskeg dneva / Relazioni della Giornata di studio, Izola – Isola, 6. 10. 2009. (ur. Ante Škrobonja), Histria Editiones, Kopar, 2010 (str.336-338) hrvatskipdf 269 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 16.052 *