hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 45 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 2. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 577 KB
Ostalo  
Building a Boundary: the First Venetian-Ottoman Border in Dalmatia, 1573-1576 (str.9-37) engleskipdf 779 KB
Podizanje granice: prvo mletačko-osmansko razgraničenje u Dalmaciji, 1573.-1576. g. (Sažetak) (str.37-37)  
Walter Panciera
Izvorni znanstveni članak
 
Njezini okviri slobode (str.39-59) hrvatskipdf 731 KB
Her Frames of Freedom (Summary) (str.59-59)  
Valentina Janković
Izvorni znanstveni članak
 
Kolera u Banskoj Hrvatskoj 1913. godine - mjere državne vlasti u prevenciji i suzbijanju epidemije (str.59-70) hrvatskipdf 679 KB
Cholera in Banal Croatia in 1913: Measures Taken by the Authorities for Prevention of and Fighting the Epidemics (Summary) (str.70-70)  
Igor Despot
Izvorni znanstveni članak
 
Biti Židov na hrvatskom selu: Skica za portret Juliusa Manna, lekeničkog trgovca i mecene (1870.-1943.?) (str.71-94) hrvatskipdf 744 KB
Being a Jew on a Croatian countryside: A sketch for the portrait of Julius Mann, Lekenik’s merchant and patron (1870-1943?) (Summary) (str.94-94)  
Stipica Grgić
Pregledni rad
 
Jewry Related Discourse in Bulgaria Between the First and the Second World Wars (str.95-127) engleskipdf 783 KB
Židovski diskurs u Bugarskoj između Prvog i Drugog svjetskog rata (Sažetak) (str.126-127)  
Irina Ognyanova-Krivoshieva
Izvorni znanstveni članak
 
Samoodređenje naroda i koncepcije hrvatske državnosti u kontekstu Drugog svjetskog rata – refleksije povijesnog kontinuiteta (str.129-154) hrvatskipdf 764 KB
National Self-Determination and the Concept of the Croatian Statehood in the Context of WWII - Reflexions on Historical Continuity (Summary) (str.154-154)  
Albert Bing
Prethodno priopćenje
 
Zwischen Mutter-und Heldenkult: Die Ideologisierung von Frauen und des Frauenbildes im Unabhängigen Staat Kroatien (str.155-177) njemačkipdf 2 MB
Između kulta majke i narodnog herojstva: Ideologiziranje žena i ženske slike u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (Sažetak) (str.177-177)  
Between the Cult of Motherhood and National Heroism: The Ideologization of Women and Female Images in the Independent State of Croatia (Summary) (str.177-177)  
Martina Bitunjac
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju historiografije o 1968. godini - primjer Savezne Republike Njemačke (str.179-202) hrvatskipdf 714 KB
A Contribution to the Study of Historiography about the Year 1968: Example of the Federal Republic of Germany (Summary) (str.202-202)  
Ein Beitrag zur Studie der Historiographie über das Jahr 1968: das Beispiel der Bundesrepublik Deutschland (Zusammenfassung) (str.202-202)  
Zrinka Miljan
Pregledni rad
 
Etnička, građanska ili pluralna nacija? Hrvatski nacionalni koncept u prva dva desetljeća neovisnosti (str.203-219) hrvatskipdf 725 KB
Ethnic, Civic or Plural nation? The Croatian National Concept in the First Two Decades of the Independence (Summary) (str.219-219)  
Janko Bekić
Pregledni rad
 
Riječ na komemoraciji profesoru Renéu Lovrenčiću (str.223-226) hrvatskipdf 644 KB
Drago Roksandić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Anđelko Badurina (1935. – 2013.) (str.229-230) hrvatskipdf 664 KB
Tomislav Galović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Rim i Daleki Istok. Raoul McLaughlin, Rome and the Distant East – Trade Routes to the Ancient Lands of Arabia, India and China. London & New York: Continuum, 2010., 236 str. (str.233-236) hrvatskipdf 497 KB
Klara Gönc Moačanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vojna krajina godine Gospodnje 1578. Nataša Štefanec, Država ili ne. Ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici. Zagreb: Srednja Europa, 2011., 562 str. (str.236-240) hrvatskipdf 499 KB
Damir Stanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novo kritičko izdanje Života Bazilijeva. Ihor Ševčenko (ur.), Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur liber quo Vita Basilii imperatoris amplectitur. Berlin: De Gruyter, 2011., 55 + 503 str. (str.240-241) hrvatskipdf 466 KB
Tomislav Bali
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Inocent III. – učenik, kardinal, papa, Kristov namjesnik. John C. Moore, Pope Innocent III (1160/61-1216): To Root Up and to Plant. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2009, xx + 316 str. (str.242-244) hrvatskipdf 406 KB
Igor Razum
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trgovina između Rima i Indije Melinda Székely, Kereskedelem Róma és India között. Szeged: JATEPress, 2008., 179 str. (str.244-247) hrvatskipdf 495 KB
Klara Gönc Moačanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest južne Panonije u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. Hrvoje Gračanin, Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća) Zagreb: Plejada, 2011., str. 455, 9 zemljovida (str.247-254) hrvatskipdf 514 KB
Vladimir Posavec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću. Hrvoje Petrić, Pogranična društva i okoliš. Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću. Samobor - Zagreb: Meridijani, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2012., 435 str. (str.254-259) hrvatskipdf 482 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi časopis za srednjovjekovne studije. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, br. 1, Beograd: Centar za napredne srednjovekovne studije, 2013., 348 str. (str.259-262) srpskipdf 475 KB
Neven Isailović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Salonitanski spomenici i natpisi o istočnjačkim religijama. Petar Selem - Inga Vilogorac Brčić, Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani (ROMIS), III. sv. zbornika Znakovi i riječi. Signa et litterae, Zagreb: FF press, 2012. (str.263-264) hrvatskipdf 464 KB
Ana Noković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O Konstantinu Velikom i u Zagrebu. Okrugli stol „Pogled na Konstantinovo doba 2013. → 313.“ Zagreb, 6. - 7. lipnja 2013. (str.267-262) hrvatskipdf 538 KB
Sunčana Cvetnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012. (str.272-273) hrvatskipdf 452 KB
Jana Škrgulja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna znanstvena burgološka konferencija „Castrum Bene 13“ Burg und Dokumentation (Krems an der Donau, Österreich, 11. - 16. lipnja 2013.) (str.273-274) hrvatskipdf 463 KB
Silvija Pisk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
„Croatie, la voici“ 22. festival Est-Ouest, Die (departman Drôme), 19.-30. rujna 2012., posvećen Hrvatskoj (str.274-278) hrvatskipdf 485 KB
Drago Roksandić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne problematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. godine (str.279-294) hrvatskipdf 676 KB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova za hrvatsku povijest (od sveska 43, godina 2011) (str.295-298) hrvatskipdf 573 KB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.299-302) engleskipdf 573 KB
Ostalo  
Popis autora / List of contributing authors (str.303-304) hrvatskipdf 29 KB
Ostalo  
Posjeta: 26.261 *