hrcak mascot   Srce   HID

Filologija, No. 60, 2013.


Datum izdavanja: ožujka 2014.

Objavljen na Hrčku: 4. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Pavlinović’s Thoughts about the Croatian Language  
Pavlinovićevi razmišljaji o hrvatskome jeziku (str.1-30) hrvatskipdf 260 KB
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
Philosophy, Thought, Culture and Language — Some General Considerations  
Filozofija, mišljenje, kultura i jezik — neka opća razmatranja (str.31-48) hrvatskipdf 211 KB
Mislav Ježić
Izvorni znanstveni članak
 
Textual Variants of a Latin Elegy by Ludovicus Cipiko on the Death of Pietro Riario in Manuscripts BSB Clm 716 and BnF Lat. 8731  
Tekstualne varijante latinske tužaljke Ludovika Cipika za Pietra Riarija u rukopisima BSB Clm 716 i BnF Lat. 8731 (str.49-54) hrvatskipdf 210 KB
Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Temporal Adverbs for Denoting Present, Near-Future, and Near-Past Time in the Kajkavian Dialect  
Vremenski prilozi za označivanje sadašnjosti, bliske budućnosti i bliske prošlosti u kajkavskome narječju (str.55-73) hrvatskipdf 257 KB
Jela Maresić
Izvorni znanstveni članak
 
Supstratne riječi u baltoslavenskim jezicima hrvatskipdf 286 KB
Substratum words in Balto-Slavic (str.75-103)  
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
Turkish Loanwords in the Phraseological Units of Croatian Dialects  
Turcizmi u frazemima hrvatskih govora (str.103-145) hrvatskipdf 331 KB
Silvana Vranić, Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak
 
The Compounds of the Pāli Language in the Fourth Chapter of the Grammatical Work Kaccāyanabyākaraṇa  
Složenice jezika pāli u četvrtom poglavlju gramatičkog djela Kaccāyanabyākaraṇa (str.147-173) hrvatskipdf 290 KB
Zoran Zeković
Izvorni znanstveni članak
 
Mikaljino Blago u leksikografskoj interpretaciji (str.175-180) hrvatskipdf 124 KB
Gordana Čupković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, † Josip Vončina. Priredili za tisak Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Svezak 13, S—spužvast, Zagreb, 2013. (I—XXXV, 2715—3103 str.). (str.181-185) hrvatskipdf 121 KB
August Kovačec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja — Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka 2011. (str.187-190) hrvatskipdf 110 KB
Iva Lukežić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatsko jezikoslovlje obogaćeno ozvučenom čitankom iz dijalektologije (str.191-194) hrvatskipdf 109 KB
Jela Maresić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi autorski rječnik ruskoga kroatista — hrvatski viđen na drugačiji način (str.195-208) hrvatskipdf 223 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
 
Kazalo  
Posjeta: 22.109 *