hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 56 No. 1, 2013.


Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 12. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
“We Are What We Keep, We Keep What We Are”: Archival Appraisal Past, Present And Future  
“Mi smo ono što čuvamo; čuvamo ono što jesmo” : prošlost, sadašnjost i budućnost arhivskog vrednovanja (str.9-26) hrvatskiPDF 1 MB
Terry Cook
Ostalo
 
Presidency of the Land Government for the Kingdom of Croatia and Slavonia (1869-1921): Development of Jurisdiction and Record-Keeping System  
Predsjedništvo Zemaljske vlade za Hrvatsku i Slavoniju (1869-1921): razvoj poslovanja i „pismare“ (str.27-44) hrvatskiPDF 1 MB
Rajka Bućin
Izvorni znanstveni članak
 
Executive Council of Parliament of Socialist Republic of Croatia: Organization and Activity (1963-1974)  
Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske: ustroj i djelovanje (1963-1974) (str.45-72) hrvatskiPDF 2 MB
Nenad Bukvić
Izvorni znanstveni članak
 
Religious Communities Archives in the Context of Total Archives Strategy in Croatia  
Arhivi vjerskih zajednica u kontekstu strategije sveobuhvatnog arhiva u Hrvatskoj (str.73-94) hrvatskipdf 1 MB
Dražen Kušen
Pregledni rad
 
Opening of the Archival Remote Storage Korčula-Lastovo  
Uz početak rada arhivskog sabirnog centra Korčula-Lastovo (str.95-122) hrvatskiPDF 2 MB
Tonko Barčot
Pregledni rad
 
Analysing the Contents of Photographs in ihe Preserved Copies of the First Croatian Photo Monograph “Photographic Pictures From Dalmatia, Croatia And Slavonia”  
Analiza sadržaja fotografija u sačuvanim primjercima prve hrvatske fotomonografije „fotografijske slike iz Dalmacije, Hrvatske i Slavonije“ (str.123-143) hrvatskiPDF 3 MB
Hrvoje Gržina
Izvorni znanstveni članak
 
Commemorating the 75th Birthday: Life and Activity of Dr. Josip Kolanović, Retired Director of the Croatian State Archives  
Uz 75. obljetnicu rođenja : život i djelovanje dr. Josipa Kolanovića, ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva u miru (str.145-172) hrvatskiPDF 2 MB
Danijela Marjanić
Pregledni rad
 
Sipping Coffee with the Viceroy – the Background of Constructing the Building of the University Library and the Territorial Archives in Zagreb  
Na kavi s banom – pozadina izgradnje zgrade Sveučilišne knjižnice i Zemaljskog arhiva u Zagrebu (str.173-189) hrvatskiPDF 1 MB
Mario Stipančević
Izvorni znanstveni članak
 
Four Coats of Arms of the Families Tompa de Horzowa and Tompa de Palychna : Addendum to the Article “Contribution to the Reconstruction of the History of the Croatian Noble Families Tompa de Horzowa and Tompa de Palychna”  
Četiri grba obitelji Tompa de Horzowa i Tompa de Palychna : dodatak Prilogu za rekonstrukciju povijesti hrvatskih plemićkih obitelji Tompa de Horzowa i Tompa de Palychna (str.191-206) hrvatskiPDF 2 MB
Goranka Kreačić
Izvorni znanstveni članak
 
The Dynamics of Territorial Reorganization of Local People’s Committees on the Example of Varaždin District  
Prikaz teritorijalnih reorganizacija mjesnih narodnih odbora na primjeru kotara Varaždin (1945-1952) (str.207-226) hrvatskiPDF 1 MB
Ana Tuk
Izvorni znanstveni članak
 
Structure Of The Regional Board of Railways Exploitation: Zagreb, Karlovac and Vinkovci (1949-1951)  
Ustroj Direkcija eksploatacije željeznica : Zagreb, Vinkovci i Karlovac (1949-1951) (str.227-267) hrvatskiPDF 2 MB
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
The Contribution for Studying History of the Youth Organizations Based on the Fonds RK SSOH (1942-1990)  
Prilog proučavanju povijesti omladinskih organizacija na temelju fonda Republičke konferencije Socijalističkog saveza omladine Hrvatske (1942-1990) (str.269-288) hrvatskiPDF 1 MB
Tatjana Šarić, Marijana Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Publishing Activities of the Bjelovar State Archives in the Context of Other Croatian Archives : Bibliography of the Bjelovar State Archives  
Izdavačka djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru u kontekstu izdavaštva ostalih hrvatskih arhiva : bibliografija publikacija bjelovarskog arhiva (str.289-306) hrvatskiPDF 2 MB
Tatjana Petrec, Ivana Hebrang Grgić, Martina Krivić Lekić
Pregledni rad
 
Drugi Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 19.-20. travnja 2012. (str.307-309) hrvatskiPDF 184 KB
Ivana Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
17. kongres Međunarodnog arhivskog vijeća, Brisbane, Australija, 20.-24. kolovoza 2012. (str.310-314) hrvatskiPDF 291 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
25. međunarodno arhivističko savjetovanje "Arhivska praksa 2012", Tuzla, Bosna i Hercegovina, 27-28. rujna 2012. (str.315-326) hrvatskiPDF 640 KB
Boris Suljagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
46. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva Specijalizirani arhivi i zbirke gradiva izvan arhiva, Varaždin, 17-19. listopada 2012. (str.327-335) hrvatskiPDF 481 KB
Boris Suljagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ICARUS@work #12 - 12. radionica Međunarodnog centra za arhivska istraživanja, Priština, Kosovo, 8-9. studenoga 2012. (str.336-337) hrvatskiPDF 156 KB
Aleksandar Kuzmanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DLM Forum Members Meeting: Information Governance across Europe, Zagreb, 15-16. studenoga 2012. (str.338-339) hrvatskiPDF 137 KB
Tihomir Pleše
Recenzija, Prikaz slučaja
 
2. kongres arhivista Bosne i Hercegovine, Bihać, Bosna i Hercegovina, 5-7. lipnja 2013. (str.340-342) hrvatskiPDF 211 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria. 73-74(2012) (str.343-345) hrvatskiPDF 219 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives. 36, 123-124(2011) (str.345-352) hrvatskiPDF 457 KB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science. 12, 1-4(2012) (str.352-360) hrvatskiPDF 564 KB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi. 35, 1-2(2012) (str.360-364) hrvatskiPDF 373 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivanović, J. Priručnik iz arhivistike. I. dio. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2010. (str.364-367) hrvatskiPDF 236 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lekić, B. Arhivistika. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. (str.367-369) hrvatskiPDF 194 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bakić, M. Arhivistika. Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2007. (str.369-371) hrvatskiPDF 200 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bosnar, M. Osobni arhivski fond Vesna Parun : analitički inventar. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2012. (str.371-373) hrvatskiPDF 203 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Landeka M., Elez, P., Prutki, S. Vodič kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva u Vukovaru. Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2011. (str.373-376) hrvatskiPDF 230 KB
Goran Kanižaj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci : 1870.-1918. Ur. Crnković, G., Sandor, B. Rijeka : Državni arhiv u Rijeci; Kaposvar : Somogy Megyei Leveltar, 2011. (str.377-378) hrvatskiPDF 139 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ladić, Z. Last will : passport to heaven. Urban last wills from late medieval Dalmatia with special attention to the legacies pro remedio animae and ad pias causas. Zagreb : Srednja Europa, 2012. (str.379-381) hrvatskiPDF 221 KB
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavliček, Vida (ur.). Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774.-1784. Svezak 1: Uvodna studija. Sv. 2: Donjopoljski kotar. Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu, 2011. 171 + 863 str. (str.381-386) hrvatskiPDF 380 KB
Goran Kanižaj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije - Split (URBS) 1947-2008. Split : Državni arhiv u Splitu, Grad Split, Društvo arhitekata Splita, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 2012. 721 str. (str.387-387) hrvatskiPDF 85 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Craven, L. (ur.). What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives: A Reader. Surrey, 2010, 196 str. (str.388-389) hrvatskiPDF 64 KB
Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stančić, H. Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005. 264 str. (str.390-391) hrvatskiPDF 137 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lajnert, S. Arhivistički prikaz sustava bankovno-novčarskih institucija u Hrvatskoj do likvidacije privatnih kreditnih poduzeća (1846.-1949.). Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 483. str. + Prilozi (str.391-393) hrvatskiPDF 190 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kušen, D. Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj. Razvoj, tipologija, sadržajni značaj. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 332 str. (str.393-394) hrvatskiPDF 120 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bučin, R. Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave u Hrvatskoj. Povijesni razvoj i suvremene tendencije. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. IX + 331 str. (str.395-396) hrvatskiPDF 141 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pavliček, V. Arhivsko gradivo terezijanske urbarijalne regulacije Varaždinske županije. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. XV + 266 str. (str.396-398) hrvatskiPDF 201 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lučić, M. Osobni arhivski fond: arhivistička teorija i hrvatska arhivska praksa. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. IX + 233 str. (str.398-400) hrvatskiPDF 202 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stipančević, M. Emil Laszowski - pripadnik hrvatske intelektualne elite na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 327 str. (str.400-401) hrvatskiPDF 122 KB
Radoslav Zaradić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Čoralić, L., Karbić, D., Katušić, M. Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa.Sv. II. Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Vol. 56. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 301 str. (str.401-404) hrvatskiPDF 188 KB
Zrinka Novak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Milan Pojić (1957-2013) (str.405-410) hrvatskiPDF 502 KB
Amir Obhođaš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Frane Ivković (1949-2013) (str.411-413) hrvatskiPDF 318 KB
Dubravka Kolić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Silvijana Lukinić (1960-2013) (str.414-415) hrvatskiPDF 264 KB
Damir Hrelja
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva u razdoblju od 1. rujna 2012. do 31. kolovoza 2013. (str.417-421) hrvatskiPDF 334 KB
Dinko Majcen, Dinko Majcen
Ostalo
 
Posjeta: 32.368 *