hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 15 No. 1, 2014.


Jezikoslovlje,Vol. 15 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2014.

Objavljen na Hrčku: 26. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Položaj njemačkog atributivnog genitiva i druga pitanja vezana uz strukturu von + imenska fraza kao zamjenu za genitivni atribut  
Position of the German attributive genitive and some other questions related to the structure of the genitive substitute von + NP (str.1-25) engleskipdf 365 KB
Alja Lipavic Oštir
Izvorni znanstveni članak
 
Prevođenje preporuka (za zapošljavanje) s aspekta teorije skoposa  
Translating reference letters in the light of the skopos theory (str.27-43) engleskipdf 335 KB
Vlasta Kučiš
Izvorni znanstveni članak
 
Koliko višenamjenski i koliko individualizirani mogu odnosno bi trebali biti online rječnici?  
Wie multifunktional und wie individualisiert können und sollten Online-Lernwörterbücher sein (str.45-66) njemačkipdf 2 MB
Milka Enčeva, Saša Jazbec
Izvorni znanstveni članak
 
Comparison of medial consonant clusters in Croatian and Italian – possible cause of interference in Italian learners of Croatian  
Zatvornički sljedovi u sredini hrvatskih i talijanskih riječi – mogući izvor poteškoća govornika talijanskoga jezika u ovladavanju hrvatskim jezikom (str.67-87) hrvatskipdf 438 KB
Zrinka Jelaska, Ivana Lalli Paćelat
Izvorni znanstveni članak
 
Romance lexical elements in the dialect of Baške Oštarije  
Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija (str.91-108) hrvatskipdf 410 KB
Kristina Miočić
Izvorni znanstveni članak
 
Rezension: Vlasta Kučiš Hg.: Translation in Theorie und Praxis (str.109-114) njemačkipdf 223 KB
Jozef Štefčík
Recenzija, Prikaz slučaja
 
András Kertész & Csilla Rákosi, eds.: New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien (str.115-119) engleskipdf 196 KB
Mario Brdar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Piotr Cap: Proximization. The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing (str.120-129) engleskipdf 293 KB
Višnja Čičin-Šain
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mateusz-Milan Stanojević: Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode (str.130-134) hrvatskipdf 237 KB
Aleksandra Ščukanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anita Peti-Stanić i Keith Langston: Hrvatsko jezično pitanje danas: identiteti i ideologije (str.135-139) hrvatskipdf 264 KB
Josipa Balen
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivana Vidović Bolt: Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I (str.140-145) hrvatskipdf 241 KB
Marija Raguž
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Irena Zovko Dinković: Negacija u jeziku. Kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku (str.146-151) hrvatskipdf 232 KB
Lidija Šaravanja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 17.750 *