hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
INSTITUT ZAKONSKOG POREZNOG JAMSTVA NAKON NOVELE OPĆEG POREZNOG ZAKONA 2012.: „PROBOJ PRAVNE OSOBNOSTI“ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U SLUČAJU ZLOPORABE PRAVA (str.635-670) hrvatskipdf 533 KB
THE STATUTORY TAX GARANTEE IN THE LIGHT OF GENERAL TAX ACT AMMENDMENTS' 2012.: PIERCING THE CORPORATE VEIL FOR TAX PURPOSES (str.668-668)  
Nataša Žunić Kovačević, Stjepan Gadžo
Pregledni rad
 
NEISPUNJENJE UGOVORA U EUROPSKOM PRIVATNOM PRAVU - PERSPEKTIVE HARMONIZACIJE I RAZVOJA ZAJEDNIČKOG PRAVNOG OKVIRA - (str.671-700) hrvatskipdf 429 KB
LEGAL REMEDIES FOR NON-PERFORMANCE OF CONTRACT IN EUROPEAN PRIVATE LAW - PERSPECTIVES FOR HARMONIZATION AND THE CREATION OF THE COMMON LEGAL FRAME - (str.699-699)  
Ana Keglević
Izvorni znanstveni članak
 
NATURALIZACIJA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI OD 1848. DO 1918. (str.701-728) hrvatskipdf 345 KB
NATURALIZATION IN CROATIA AND SLAVONIA FROM 1848 TO 1918 (str.727-727)  
Ivan Kosnica
Izvorni znanstveni članak
 
VIJEĆE EUROPE I PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU – DA LI JE EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA ODGOVARAJUĆI INSTRUMENT ZA ZAŠTITU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU? (str.729-729)  
COUNCIL OF EUROPE AND THE RIGHT TO HEALTHCARE- IS THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS APPROPRIATE INSTRUMENT FOR PROTECTING THE RIGHT TO HEALTHCARE? (str.729-760) engleskipdf 388 KB
Maša Marochini
Izvorni znanstveni članak
 
PRAVO NARODA NA VANJSKO SAMOODREĐENJE IZVAN KOLONIJALNOG KONTEKSTA I SLUČAJ PROGLAŠENJA NEZAVISNOSTI KOSOVA (str.761-783) hrvatskipdf 350 KB
THE RIGHT TO EXTERNAL SELF-DETERMINATION OUTSIDE OF THE COLONIAL CONTEXT AND THE CASE OF PROCLAMATION OF THE KOSOVO INDEPENDENCE (str.782-782)  
Petra Perišić
Izvorni znanstveni članak
 
DUŽNOST DIONIČARA NA LOJALNO POSTUPANJE PREMA DRUŠTVU I OSTALIM DIONIČARIMA (str.785-815) hrvatskipdf 386 KB
SHAREHOLDERS' DUTY OF LOYALTY TOWARDS JOINT-STOCK COMPANY AND TOWARDS OTHER SHAREHOLDERS (str.814-814)  
Tea Hasić
Izvorni znanstveni članak
 
NACIONALNO ILI MEĐUNARODNO PRAVOSUĐENJE KAO NUŽAN ELEMENT MEĐUNARODNOG PRAVA? (str.817-839) hrvatskipdf 347 KB
NATIONAL OR INTERNATIONAL ADJUDICATION AS ESSENTIAL ELEMENT OF INTERNATIONAL LAW? (str.838-838)  
Mario Krešić
Izvorni znanstveni članak
 
TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA (str.841-857) hrvatskipdf 316 KB
COSTS OF ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.856-856)  
Marko Šikić, Marko Turudić
Prethodno priopćenje
 
KAZNENA I STEGOVNA (DISCIPLINSKA) ODGOVORNOST SUDACA (str.859-894) hrvatskipdf 988 KB
CRIMINAL AND DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF JUDGES (str.893-893)  
Mijo Galiot, Silvio Čović, Damir Juras
Prethodno priopćenje
 
„PRAVO NA SAMOODREĐENJE – SLUČAJ KOSOVA ISPRED MEĐUNARODNOG SUDA “ (str.895-895)  
THE RIGHT TO SELF–DETERMINATION – THE KOSOVO CASE BEFORE THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (str.895-910) engleskipdf 358 KB
Vesna Crnić-Grotić, Dunja Kasipović
Pregledni rad
 
PRAVNOPOVIJESNI I POREDBENOPRAVNI PRIKAZ RAZVOJA STEČAJNOG POSTUPKA (str.911-939) hrvatskipdf 399 KB
LEGAL HISTORY AND COMPARATIVE REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF BANKRUPTCY PROCEEDING (str.938-938)  
Željko Bartulović, Dejan Bodul, Ante Vuković
Pregledni rad
 
POJAM POVLAŠĆENE INFORMACIJE U PRAVNOJ TEORIJI I PRAKSI (str.941-962) hrvatskipdf 347 KB
CONCEPT OF INSIDER INFORMATION IN LEGAL THEORY AND PRACTICE (str.961-961)  
Mijat Jocović
Pregledni rad
 
ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE ISTOSPOLNIH PARTNERA U REPUBLICI HRVATSKOJ U POSTOJEĆEM ZAKONSKOM OKVIRU (str.963-989) hrvatskipdf 373 KB
INTESTATE INHERITANCE OF SAME-SEX PARTNERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA WITHIN THE EXISTING LEGAL FRAMEWORK (str.998-998)  
Dubravka Klasiček
Pregledni rad
 
PRAVNI POLOŽAJ VRHUNSKOG TRENERA U HRVATSKOM SPORTSKOM PRAVU (str.991-1018) hrvatskipdf 389 KB
LEGAL STATUS OF TOP COACH IN CROATIAN'S SPORT LAW (str.1017-1017)  
Damir Primorac, Ante Vuković
Pregledni rad
 
TRGOVINA LJUDIMA U SVRHU RADNE EKSPLOATACIJE: STRUKTURA I DINAMIKA PRAVNOG OKVIRA U REPUBLICI SRBIJI (str.1019-1042) srpskipdf 362 KB
HUMAN TRAFFICKING FOR LABOUR EXPLOITATION: STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE LEGAL FRAMEWORK IN THE REPUBLIC OF SERBIA (str.1041-1041)  
Antonela Arhin
Pregledni rad
 
DOPRINOSI SOCIOLOŠKE TEORIJE KONCEPTUALIZACIJI (DEZ)INTEGRACIJE DRUŠTVA (str.1043-1072) hrvatskipdf 409 KB
THE CONTRIBUTIONS OF SOCIOLOGICAL THEORY TO THE CONCEPTUALIZATION OF (DIS)INTEGRATION OF SOCIETY (str.1071-1071)  
Marko Mrakovčić
Pregledni rad
 
ODVOJENOST ŠERIJATSKOG PRAVA OD DRŽAVE KAO IZVOR PROSTORA PROMJENJIVOSTI: UČINCI I GRANICE (str.1073-1073)  
SEPARATION OF SHARIA FROM THE STATE AS ACCOMMODATION – EFFECTS AND LIMITS (str.1073-1108) engleskipdf 415 KB
Matija Miloš
Pregledni rad
 
ROTIVNOST MORALU (CONTRA BONOS MORES) KAO RAZLOG NEVALJANOSTI UGOVORA (str.1109-1137) hrvatskipdf 388 KB
IMMORALITY(CONTRA BONOS MORES) AS THE REASON FOR INVALIDITY OF CONTRACTS (str.1136-1136)  
Mirella Rodin
Pregledni rad
 
MAMLJENJE DJETETA ZA ZADOVOLJENJE SPOLNIH POTREBA UPORABOM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (str.1139-1170) hrvatskipdf 427 KB
ENTICEMENT OF CHILDREN FOR SATISFACTION OF SEXUAL NEEDS BY USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (str.1168-1168)  
Dražen Škrtić
Stručni rad
 
Posjeta: 53.174 *