hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 56 No. 12., 2004.


Datum izdavanja: siječnja 2005.

Objavljen na Hrčku: 22. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Betonski mostovi s udvojenim osloncima kontinuiranih greda (str.731-734) hrvatskipdf 838 KB
Concrete bridges with double supports for continuous beams (str.731-734)  
Jure Radnić
Stručni rad
 
“High-tech” pročelje nove poslovne zgrade Croatia osiguranja (str.735-742) hrvatskipdf 932 KB
High-tech facade of the new Croatia osiguranje office building (str.735-742)  
Boris Androić, Davor Skejić
Stručni rad
 
Zaštita armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijama (str.743-748) hrvatskipdf 284 KB
Corrosion protection in reinforced-concrete structures (str.743-748)  
Jure Francišković
Stručni rad
 
Odvodnja okoliša hotela Corinthia u Baški na Krku (str.749-754) hrvatskipdf 1 MB
External water drainage for the Corinthia Hotel in Baška (str.749-754)  
Marinko Capić
Stručni rad
 
Posjeta: 12.464 *