hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 57 No. 3, 2013.


Paediatria Croatica,Vol. 57 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2013.

Objavljen na Hrčku: 8. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Akutne dišne infekcije u djece uzrokovane adeno i parainfluenca virusima (str.211-214)  
Acute respiratory infections in children caused by adenoviruses and parainfluenza viruses (str.215-215)  
Gordana Mlinarić Galinović, Gorana Šulentić Tomić, Renata Sim, Leo Markovinović, Goran Tešović, Jasna Čepin Bogović, Irena Ivković Jureković
Izvorni znanstveni članak
 
Neonatološki aspekti frenotomije u novorođenčadi s ankiloglosijom (str.216-219)  
Neonatological aspects of frenotomy in children with ankyloglossia (str.220-220)  
Zora Zakanj
Izvorni znanstveni članak
 
Influence of atopy and different treatments of asthma on fractional concentration of exhaled nitric oxide in children (str.221-225)  
Utjecaj atopije i različitih tretmana astme na koncentraciju izdahnutog dušičnog oksida kod djece (str.226-226)  
Slobodanka Petrović, Snežana Živanović, Borislav Kamenov, Nenad Barišić
Izvorni znanstveni članak
 
Pneumonias in children – comparison of lung ultrasonography fi ndings with chest X-rays (str.227-233)  
Pneumonije kod djece – usporedba nalaza ultrazvuka i rengenograma pluća (str.234-234)  
Jovan Lovrenski, Slobodanka Petrović, Ivan Varga, Jan Varga
Izvorni znanstveni članak
 
The prevalence of oral mucosal lesions in croatian children (str.235-237)  
Učestalost oralnih lezija u djece u Hrvatskoj (str.238-238)  
Vanja Vučićević Boras, Ana Andabak Rogulj, Ivan Alajbeg, Ivana Škrinjar, Božana Lončar Brzak, Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Željko Verzak
Izvorni znanstveni članak
 
Glavne karakteristike sekretornog otitisa u djece (str.239-244)  
The main characteristics of secretory otitis in children (str.245-245)  
Irena Babić, Zoran Tolić, Borut Marn
Pregledni rad
 
Bol u križima i leđima u djece i adolescenata - novije spoznaje (str.246-250)  
Low-back pain and back pain in children and adolescence – recent perception (str.251-251)  
Tomislav Đapić, Ana Vuković Pirkl, Šandor Roth, Igor Šmigovec, Marjeta Majer
Pregledni rad
 
Tinea Corporis slična enteropatskom akrodermatitisu u dojenčeta (str.252-253)  
Tinea Corporis in an infant mimicking acrodermatitis enteropathica (str.254-254)  
Zeynem Meltem Akkurt, Tuba Dal, Derya Ucmak, Selvi Kelekci, Musemma Karabel, Cigdem Aliosmanoglu
Stručni rad
 
C3 glomerulonephritis: two pediatric cases (str.255-258)  
C3 glomerulonefritis: dva pedijatrijska slučaja (str.259-259)  
Meral Torun Bayram, Demet Alaygut, Sulen Sarioglu, Alper Soylu, Mehmet Turkmen, Salih Kavukcu
Stručni rad
 
Peripheral presentation of central facial palsy (str.260-262)  
Periferna manifestacija središnje paralize facijalisa (str.263-263)  
Omer Bektas, Funda Kurt, Banu Katlan, Veli Korkmaz, Emine Suskan, Gulhis Deda
Stručni rad
 
Gigantska cista koledokusa u djeteta (str.264-266)  
Giant choledochal cyst in a child (str.267-267)  
Mislav Bastić, Rok Kralj, Alemka Jaklin Kekez, Stjepan Višnjić, Andrija Car, Božidar Župančić
Stručni rad
 
Stevens-Johnson syndrome: case report (str.268-269)  
Stevens-Johnsonov sindrom: prikaz bolesnika (str.270-270)  
Manisa Muci, Numila Kuneshka
Stručni rad
 
Sepsis presenting as an acute purulent neonatal epididymo-orchitis: case report (str.271-272)  
Akutni septični purulentni epididimo-orhitis u novorođenčeta: prikaz bolesnika (str.273-273)  
Tomislav Šušnjar, Klaudio Pjer Milunović, Marija Bucat, Veselin Škrabić, Mihovil Biočić, Davor Todorić, Jakov Todorić
Stručni rad
 
Trideset seminara hrvatske proljetne pedijatrijske škole (str.275-275)  
Radenka Kuzmanić Šamija
Vijest
 
14. Simpozij preventivne pedijatrije (str.276-276)  
Vjekoslav Pintar
Vijest
 
12th European Simposium On Congenital Anomalies (str.277-278)  
Ljubica Boban
Vijest
 
Posjeta: 7.248 *