hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica, Vol. 67 No. Suplement 1, 2013.


Acta medica Croatica,Vol. 67 No. Suplement 1
Datum izdavanja: travanj 2014.

Objavljen na Hrčku: 29. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
PREPREKE U CIJELJENJU RANE (str.5-10) hrvatskipdf 136 KB
OBSTACLES IN WOUND HEALING (str.10-10)  
DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA KRONIČNIH RANA (str.11-19) hrvatskipdf 106 KB
CHRONIC WOUNDS: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS (str.20-20)  
MIRNA ŠITUM, MAJA KOLIĆ
Ostalo
 
OSNOVNI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA S VENSKIM ULKUSOM (str.21-27) hrvatskipdf 377 KB
LIST OF DIAGNOSTIC TESTS AND PROCEDURES IN LEG ULCER (str.27-28)  
SANJA ŠPOLJAR
Ostalo
 
PREVENCIJA TLAČNOG VRIJEDA (DEKUBITUSA) (str.29-33) hrvatskipdf 382 KB
PREVENTION OF PRESSURE ULCER (BEDSORE) (str.34-34)  
DIJANA SEDMAK, MARINA VRHOVEC, DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
PREVENCIJA DIJABETIČKOG STOPALA (str.35-42) hrvatskipdf 101 KB
PREVENTION OF DIABETIC FOOT (str.43-44)  
ŽELJKO METELKO, NEVA BRKLJAČIĆ CRKVENČIĆ
Ostalo
 
PREVENCIJA POTKOLJENIČNOG VRIJEDA (str.45-50) hrvatskipdf 79 KB
PREVENTION OF LEG ULCER (str.50-50)  
SANDRA MARINOVIĆ KULIŠIĆ
Ostalo
 
PREVENCIJA INFEKCIJE KRONIČNE RANE (str.51-57) hrvatskipdf 108 KB
PREVENTION OF CHRONIC WOUND INFECTION (str.58-58)  
NASTJA KUČIŠEC-TEPEŠ
Ostalo
 
PREVIJANJE KRONIČNE RANE (str.59-62) hrvatskipdf 57 KB
TOILET OF CHRONIC WOUND (str.62-62)  
NEVENKA ŠTROK, DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
DEBRIDEMENT – KRUCIJALNI POSTUPAK U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA (str.63-69) hrvatskipdf 781 KB
DEBRIDEMENT – CRUCIAL PROCEDURE IN THE TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS (str.69-69)  
DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
POSTAVLJANJE KOMPRESIJSKE TERAPIJE (str.71-79) hrvatskipdf 2 MB
SETTING OF COMPRESSION THERAPY (str.79-79)  
TANJA PLANINŠEK RUČIGAJ, DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
SUVREMENA POKRIVALA ZA RANE (str.81-87) hrvatskipdf 82 KB
MODERN WOUND DRESSINGS (str.87-87)  
CIRIL TRILLER, DUBRAVKO HULJEV, TANJA PLANINŠEK RUČIGAJ
Ostalo
 
TERAPIJA NEGATIVNIM TLAKOM – POTPORNA METODA LIJEČENJA KRONIČNE RANE (str.89-93) hrvatskipdf 76 KB
NEGATIVE PRESSURE THERAPY – SUPPORTIVE METHOD IN CHRONIC WOUND TREATMENT (str.94-94)  
DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
UPORABA TERAPIJE NEGATIVNIM TLAKOM U LIJEČENJU PRIMARNO INFICIRANIH TRAUMATSKIH RANA STOPALA UZROKOVANIH OZLJEĐIVANJEM VISOKOM ENERGIJOM (str.95-99) hrvatskipdf 528 KB
USE OF NEGATIVE PRESSURE THERAPY IN THE TREATMENT OF PRIMARY INFECTED TRAUMATIC WOUNDS OF THE FOOT CAUSED BY HIGH ENERGY IMPACT (str.100-100)  
MARIN MARINOVIĆ, JOSIP ŠPANJOL, STANISLAVA LAGINJA, NIKOLA GRŽALJA, DAMIR ŠTIGLIĆ, DARKO EKL, NERA FUMIĆ, BRIGITA ŠEPAC
Ostalo
 
MOŽE LI DEKUBITALNI ULKUS BITI FATALAN? – PRIKAZ BOLESNIKA (str.107-109) hrvatskipdf 49 KB
CAN DECUBITUS ULCER BE FATAL? – CASE REPORT (str.109-109)  
DANIJELA TOMIĆ, STANISLAVA LAGINJA
Ostalo
 
UČINAK KOMPRESIVNE TERAPIJE U LIJEČENJU VENSKOG VRIJEDA – PRIMJER IZ PRAKSE (str.111-113) hrvatskipdf 361 KB
EFFECT OF COMPRESSION THERAPY IN THE MANAGEMENT OF VENOUS ULCER – PRACTICAL EXPERIENCE (str.113-113)  
IVANA VRANJKOVIĆ, NEVENKA ŠTROK, ŽELJKA TOPOLOVEC, DUBRAVKO HULJEV
Ostalo
 
ULOGA TERAPIJE NEGATIVNIM TLAKOM U LIJEČENJU INFEKCIJE KIRURŠKE RANE NAKON INTRAMEDULARNE OSTEOSINTEZE PERTROHANTERNOG PRIJELOMA BEDRENE KOSTI (str.115-118) hrvatskipdf 402 KB
A ROLE OF NEGATIVE PRESSURE THERAPY IN THE TREATMENT OF SURGICAL WOUND INFECTION AFTER INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS IN PERTROCHANTERIC FEMORAL FRACTURE (str.118-118)  
MARIN MARINOVIĆ, JOSIP ŠPANJOL, STANISLAVA LAGINJA, NIKOLA GRŽALJA, BORE BAKOTA, NERA FUMIĆ, BRIGITA ŠEPAC, JASMINA ŠEREMET
Ostalo
 
PROCES SESTRINSKE SKRBI KOD PACIJENATA LIJEČENIH NEGATIVNIM TLAKOM NAKON TEŠKE OZLJEDE STOPALA (str.119-121) hrvatskipdf 56 KB
NURSING PROCESS FOR PATIENTS TREATED WITH NEGATIVE PRESSURE THERAPY AFTHER SEVERE FOOT TRAUMA (str.122-122)  
NERA FUMIĆ, MARIN MARINOVIĆ, IVANA KOMLJENOVIĆ
Ostalo
 
POTPORNO LIJEČENJE INFICIRANE RANE S DEFEKTOM TKIVA UZ CILJANO KIRURŠKO I ANTIBIOTSKO LIJEČENJE (str.123-125) hrvatskipdf 667 KB
SUZANA TUNUKOVIĆ, FRANJO FRNJIĆ, SILVIJA LONČAR
Ostalo
 
ŠTO SE KRIJE IZA RANE? - PRIKAZ BOLESNIKA (str.127-129) hrvatskipdf 175 KB
WHAT IS BEHIND A WOUND? - CASE REPORT (str.129-129)  
STANISLAVA LAGINJA, JASMINA ŠEREMET, MARIN MARINOVIĆ, ZRINKA STANIĆ ZGOMBIĆ
Ostalo
 
MRŠAVLJENJEM DO CIJELJENJA ULKUSA - PRIKAZ BOLESNIKA (str.131-134) hrvatskipdf 953 KB
WEIGHT LOSS AND HEALING OF ULCERS – CASE REPORT (str.135-135)  
JASMINA ŠEREMET, STANISLAVA LAGINJA, MARIN MARINOVIĆ
Ostalo
 
KARBOKSITERAPIJA – POTPORNA TERAPIJA U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA (str.137-140) hrvatskipdf 506 KB
CARBOXYTHERAPY – SUPPORTIVE THERAPY IN CHRONIC WOUND TREATMENT (str.141-141)  
TAMARA SINOŽIĆ, JADRANKA KOVAČEVIĆ
Ostalo
 
Posjeta: 38.512 *