hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 22 No. 3/2013, 2013.


Policija i sigurnost,Vol. 22 No. 3/2013
Datum izdavanja: ožujka 2014.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.315-315) hrvatskipdf 179 KB
Kazalo  
CONTENTS (str.316-316) engleskipdf 142 KB
Kazalo  
PROFILI OSOBA KOJE PODMEĆU POŽARE (str.317-327) hrvatskipdf 2 MB
Tija ŽARKOVIĆ PALIJAN, Dražen KOVAČEVIĆ, Marina KOVAČ, Marijana SARILAR
Stručni rad
 
ANALIZA ZAKONITOSTI POJAVNOSTI KAZNENIH DJELA RAZBOJNIŠTVA U ODNOSU NA DOBA GODINE (str.327-336) hrvatskipdf 2 MB
Denis KUSERBANJ, Andrija BOTIČKI, Želimir MIRIĆ, Joško SINDIK
Stručni rad
 
PRIMJENA ANALIZE RIZIKA PRILIKOM KONTROLE PRELASKA DRŽAVNE GRANICE (str.336-353) hrvatskipdf 3 MB
Alenko VRĐUKA, Ines ŠABIĆ
Stručni rad
 
Usporedba hrvatskog zakonodavstva o zaštiti žrtava i svjedoka kaznenih djela s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina (str.353-363) hrvatskipdf 1 MB
Mario RAŠIĆ, Sandra VEBER
Stručni rad
 
KORUPCIJA U POLICIJI (str.363-372) hrvatskipdf 2 MB
Željko KRALJ
Stručni rad
 
KRIMINALITET PLATNIM KARTICAMA (krađa identiteta, krivotvorenje i zlouporaba platne kartice) (str.372-395) hrvatskipdf 6 MB
Milivoj JELENSKI, Marijan ŠUPERINA, Josip BUDIŠA
Stručni rad
 
UDALJENJE IZ SLUŽBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (str.395-412) hrvatskipdf 3 MB
Damir JURAS
Stručni rad
 
ANALIZA SUZBIJANJA GOSPODARSKIH PRIJEVARA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.412-431) hrvatskipdf 3 MB
Davor BEDI
Stručni rad
 
PRIMJENA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI PREMA NEPOZNATIM OSOBAMA (str.431-435) hrvatskipdf 766 KB
Dean SAVIĆ, Dejan JEZRENIK, Tomislav PAVIČIĆ, Zoran HITREC, Mario BERTINA
Pregledni rad
 
KAZNENO DJELO NEISPLATE ZARADE I POVREDE PRAVA IZ RADA (de lege lata i de lege ferenda) (str.435-451) hrvatskipdf 3 MB
Zorislav KALEB
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 22.702 *