hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 21 No. 2, 2014.


Tehnički vjesnik,Vol. 21 No. 2
Datum izdavanja: travnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Algoritam za odabir karakteristika utemeljen na vrijednosti informacije u otkrivanju nepravilnosti u nizovima podataka (str.223-232) hrvatskipdf 1 MB
Information-value-based feature selection algorithm for anomaly detection over data streams (str.223-232) engleskipdf 1 MB
Xiaozhen Zhou, Shanping Li, Cheng Chang, Jianfeng Wu, Kai Liu
Izvorni znanstveni članak
 
Modeliranje i stimulacija lociranja i praćenja mete u mreži bežičnog senzora (str.233-238) hrvatskipdf 886 KB
Modelling and stimulation of target tracking and localization in wireless sensor network (str.233-238) engleskipdf 886 KB
Yinghui Qiu, Chao Liu
Izvorni znanstveni članak
 
Fuzzy optimizirani model za donošenje odluke o projektu sheme zasnovan na multi-atributnoj ekstenziji (str.239-247) hrvatskipdf 783 KB
Multi-attribute extension fuzzy optimized decision-making model of scheme design (str.239-247) engleskipdf 783 KB
Ti-chun Wang, Ai-jun Yang, Shi-sheng Zhong
Izvorni znanstveni članak
 
Metoda pozicioniranja BDS prijemnika pomoćnom urom u uvjetima slabog signala (str.249-254) hrvatskipdf 570 KB
The positioning method of BDS receiver with auxiliary clock under the weak signal circumstance (str.249-254) engleskipdf 570 KB
Peng Wu, Shourang Jing, Xiaofeng Ouyang, Wenxiang Liu, Feixue Wang
Izvorni znanstveni članak
 
Pokušaj predviđanja promjena kvalitete u zrnatom sustavu od deset sastojaka (str.255-261) hrvatskipdf 1 MB
An attempt to predict quality changes in a ten-component granular system (str.255-261) engleskipdf 1 MB
Jolanta B. Krolczyk
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza opterećenja aksijalnog ležaja pogona okretne platforme hidrauličnih bagera (str.263-270) hrvatskipdf 1 MB
Analysis of slewing bearing load of a rotating platform drive in hydraulic excavators (str.263-270) engleskipdf 1 MB
Vesna Jovanović, Dragoslav Janošević, Nikola Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Oscilator reguliranog napona (VCO) zasnovan na nesimetričnom prstenastom oscilatoru (SERO) male snage u 0,18-µm CMOS postupku (str.271-274) hrvatskipdf 939 KB
A low power SERO based VCO in 0,18-µm CMOS process (str.271-274) engleskipdf 939 KB
Jubayer Jalil, Mamun Bin Ibne Reaz, Siti Sarah Binti Md Sallah
Izvorni znanstveni članak
 
Predviđeni model erozije koljena temeljen na računalnoj dinamici fluida (str.275-282) hrvatskipdf 1 MB
Computational fluid dynamics (CFD) based erosion prediction model in elbows (str.275-282) engleskipdf 1 MB
Halima Hadžiahmetović, Nedim Hodžić, Damir Kahrimanović, Ejub Džaferović
Izvorni znanstveni članak
 
Termodinamičko proučavanje sezonske kinetike atmosferske korozije, na osnovu fotometrijskog određivanja tlaka vodene pare (str.283-290) hrvatskipdf 965 KB
Thermodynamic study of atmospheric corrosion seasonal kinetic, based on Sun photometer data (str.283-290) engleskipdf 965 KB
Delia-Gabriela Calinoiu, Ioana Ionel, Mirjana Ševaljević, Milan Pavlović, Laszlo Makra, Ion Vetres, Gavrila Trif-Tordai
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza udobnosti vozačeva sjedala simulacijom postupka sjedanja (str.291-298) hrvatskipdf 2 MB
Comfort analysis of vehicle driver’s seat through simulation of the sitting process (str.291-298) engleskipdf 2 MB
Ile Mircheski, Tatjana Kandikjan, Sofija Sidorenko
Izvorni znanstveni članak
 
Minimalno korektni termo-električni model tranzijentnog ponašanja žarulje (str.299-308) hrvatskipdf 1 MB
Minimum correct thermo-electric model for transient behaviour of incandescent lamp (str.299-308) engleskipdf 1 MB
Marija Engelman, Tomislav Barić, Hrvoje Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
Laki betoni s recikliranim mljevenim agregatom od ekspandiranog polistirena (str.309-315) hrvatskipdf 6 MB
Lightweight concrete with recycled ground expanded polystyrene aggregate (str.309-315) engleskipdf 6 MB
Milan Kekanović, Danijel Kukaras, Arpad Čeh, Golub Karaman
Izvorni znanstveni članak
 
MHD tok u kanalu uporabom novih kombinacija tehnika grubog opisa vrijednosti i HPM (str.317-321) hrvatskipdf 924 KB
MHD flow in a channel using new combination of order of magnitude technique and HPM (str.317-321) engleskipdf 924 KB
Morteza Abbasi, Davood Domiri Ganji, Mohammad Taeibi Rahni
Izvorni znanstveni članak
 
Vizualna prekogranična istraživanja zajedničkog hrvatskog i mađarskog riječnog krajolika (str.323-331) hrvatskipdf 3 MB
Visual cross-border research on common Croatian and Hungarian riparian landscapes (str.323-331) engleskipdf 3 MB
Dina Stober, Imre Nagy
Izvorni znanstveni članak
 
Obrada satelitskog snimka WorldView-1 za dopunu sadržaja topografskih karata (str.333-339) hrvatskipdf 2 MB
WorldView-1 satellite image processing for topographic maps content update (str.333-339) engleskipdf 2 MB
Goran Ćirović, Miodrag Regodić, Dragoljub Sekulović, Vladan Tadić, Ljubomir Gigović
Izvorni znanstveni članak
 
Različite metode otkrivanja građevina pomoću snimaka i LIDAR podataka (str.341-349) hrvatskipdf 5 MB
Various building detection methods with the use of image and LIDAR data (str.341-349) engleskipdf 5 MB
Nusret Demir
Izvorni znanstveni članak
 
Konstrukcija utemeljena na performansi i procjena oštećenja na čeličnim okvirima uzimajući u obzir nesigurnosti (str.351-358) hrvatskipdf 912 KB
Performance based design and damages estimation of steel frames with consideration of uncertainties (str.351-358) engleskipdf 912 KB
Fardin Azhdary, Naser Shabakhty
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi veleučilišnih studenata informatike o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja, upisanom studiju i uvjetima studiranja (str.359-364) hrvatskipdf 812 KB
Attitudes of polytechnic students in informatics on the Croatian higher education system, the chosen course of study and study conditions (str.359-364) engleskipdf 812 KB
Goran Kozina, Darko Dukić, Damira Keček
Izvorni znanstveni članak
 
Rješavanje problema mješovitog postupka nabave na tržištu na malo: ogledno istraživanje u Turskoj (str.365-369) hrvatskipdf 451 KB
Solving a mixed purchasing process problem in retail market: a pilot study in Turkey (str.365-369) engleskipdf 451 KB
Turan Erman Erkan, Babak Daneshvar Rouyendegh, Menekse Salar
Izvorni znanstveni članak
 
Uporaba satelitskih snimaka i SRM hidrološkog modela za procjenu otjecanja nastalg otapanjem snijega u slivu Navrood (str.371-376) hrvatskipdf 838 KB
Using satellite images and SRM hydrological model for evaluating runoff resulting from snowmelt in Navrood basin (str.371-376) engleskipdf 838 KB
Parviz Rezaei
Izvorni znanstveni članak
 
Numerička i eksperimentalna analiza stanja naprezanja ciklozupčanika (str.377-382) hrvatskipdf 1 MB
Numerical and experimental analysis of the cycloid disc stress state (str.377-382) engleskipdf 1 MB
Mirko Blagojevic, Nenad Marjanovic, Zorica Djordjevic, Blaza Stojanovic, Vesna Marjanovic, Rodoljub Vujanac, Aleksandar Disic
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje i rangiranje utjecajnih faktora na efikasnost i uspješnost procesa certifikacije sustava upravljanja kvalitetom metodom apriornog rangiranja faktora (str.383-388) hrvatskipdf 592 KB
Research and ranking of the factors of impact on efficiency and effectiveness of the quality management system certification process using the prior factor ranking method (str.383-388) engleskipdf 592 KB
Đuro Tunjić, Milan Kljajin, Veljko Kondić
Izvorni znanstveni članak
 
Ponašanje a-b okvira s jakim zidnim ispunom na horizontalno cikličko opterećenje (str.389-399) hrvatskipdf 858 KB
Behaviour of RC frame with strong masonry infill in response to cyclic horizontal loading (str.389-399) engleskipdf 858 KB
Vladimir Sigmund, Jurko Zovkić, Ivica Guljaš
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj zraka sadržanog u tekućini krilne pumpe s radnim parametrima dvostrukog učinka (str.401-407) hrvatskipdf 1 MB
Influence of air content entrained in fluid of a vane pump with double effect operating parameters (str.401-407) engleskipdf 1 MB
Radovan Petrović, Miroslav Živković, Wang Zheng Rong, Dragan Rakić, Radovan Slavković
Prethodno priopćenje
 
Osjetljivost kodirane slike na pogreške u prijenosu komunikacijskim kanalom (str.409-416) hrvatskipdf 3 MB
Coded images sensitivity on the errors in the communication channel transmission (str.409-416) engleskipdf 3 MB
Časlav Livada, Irena Galić, Josip Job
Prethodno priopćenje
 
Numerička analiza motora na paljenje iskrom i paljenje kompresijom (str.417-423) hrvatskipdf 3 MB
Numerical analysis of the engine with spark ignition and compression ignition (str.417-423) engleskipdf 3 MB
Grzegorz Budzik, Mariusz Cygnar, Mirosław Grzelka, Lidia Marciniak-Podsadna, Bronisław Sendyka, Antun Stoic
Prethodno priopćenje
 
Sistematizacija pojmova građevina ugostiteljsko turističke gradnje iz propisa Hrvatske (str.425-434) hrvatskipdf 457 KB
Systematisation of terms for buildings of hospitality and tourism industry construction according to the Croatian regulations (str.425-434) engleskipdf 457 KB
Amorino Poropat
Prethodno priopćenje
 
Procjena stanja i sanacija nosive konstrukcije doma kulture u Gradiški nakon požara (str.435-445) hrvatskipdf 6 MB
Assessment and repair of the bearing structure of the Gradiska cultural centre after fire (str.435-445) engleskipdf 6 MB
Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Radomir Folić, Ivan Lukić
Pregledni rad
 
Utjecaj tehnologije izrade na razinu vibracija stroja za usitnjavanje drva tijekom rada (str.447-450) hrvatskipdf 2 MB
Effect of the disc processing technology on the vibration level of the chipper during operations (str.447-450) engleskipdf 2 MB
Grzegorz M. Krolczyk, Jolanta B. Krolczyk, Stanislaw Legutko, Anica Hunjet
Pregledni rad
 
Ocjena parametara i analiza točnosti izravnanja geodetske mreže pomoću dekompozicije vlastitih (karakterističnih) vrijednosti (str.451-456) hrvatskipdf 889 KB
Parameter estimation and accuracy analysis of the free geodetic network adjustment using singular value decomposition (str.451-456) engleskipdf 889 KB
Branko Božić, Kornelija Ristić, Marko Pejić
Pregledni rad
 
Posjeta: 52.141 *