hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1973.

Objavljen na Hrčku: 13. 5. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Profesor Josip Plančić4Uz 85 godišnjicu života i 60 godišnjicu naučnog rada (str.97-98) hrvatskipdf 196 KB
Pero Pogrmilović
Crtice
 
Gnojenje rastilišta i mladičnjaka (str.99-101) hrvatskipdf 345 KB
Ljubica Debeljak
Stručni rad
 
Praktična primena metode racionalnog unošenja mineralnih đubriva u vode šaranskih ribnjaka (str.101-106) srpskipdf 313 KB
Nikola Đisalov
Stručni rad
 
Ispitivanja randmana mesa belog amura i šarana (str.104-106) srpskipdf 274 KB
Nikola Đisalov
Stručni rad
 
Opskrba vodom šaranskih zimnjaka (str.106-107) hrvatskipdf 190 KB
Jerko Bauer
Stručni rad
 
Zagađenje hrane anaerobnim bakterijama kao uzrok masovnog uginuća pastrmki (str.107-108) srpskipdf 218 KB
B. Jovanović, M. Matejić, M. Stojanović-Atanacković
Stručni rad
 
Izoenzimi laktat dehidrogenaze u riba roda leuciscus (str.109-112) bosanskipdf 422 KB
M. Winterhalter, S. Jandrić, S.M. Ayou, B. Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Izgradnja novih ribnjačkih kapaciteta u podunavlju (SAP Vojvodina i SR Srbija) gledana u svetlu ekonomskih problema slatkovodnog ribarstva u SR Hrvatskoj (str.112-115) srpskipdf 518 KB
M. Ristić
Sažetak sa skupa
 
Odgovor dr Krešimira Pažura (str.115-117) hrvatskipdf 364 KB
Krešimir Pažur
Esej
 
Demonstracija "Ribnjačarskog čamca" na ribnjačarstvu Končanica 22.5.1973. (str.117-118) hrvatskipdf 204 KB
Josip Vojta
Crtice
 
Slatkovodno ribarstvo na Novosadskom sajmu (str.118-120) hrvatskipdf 291 KB
Cvjetan Bojčić
Ostalo
 
Posjeta: 3.163 *