hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 138 No. 3-4, 2014.


Šumarski list,Vol. 138 No. 3-4
Datum izdavanja: travnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 23. 5. 2014.
Sadržaj Puni tekst
KAKVO JE STANJE I MOGUĆNOSTI PRAVILNIJEG VREDNOVANJA ŠUMA I ŠUMARSTVA KAO DIJELA GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (str.121-121) hrvatskipdf 65 KB
THE STATUS AND POSSIBILITIES OF A MORE ACCURATE EVALUATION OF FORESTS AND FORESTRY AS PART OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.122-122) engleskipdf 56 KB
Uvodnik  
UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE (str.123-133) hrvatskipdf 484 KB
THE EFFECTS OF DIFFERENT STAND REGENERATION PLANNING ON MANAGEMENT AND PEDUNCULATE OAK FOREST DEVELOPMENT – A SMALL SIZE MANAGEMENT CLASS CASE STUDY (str.133-134)  
Jura Čavlović, Krunoslav Teslak, Karlo Beljan
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKA VARIJABILNOST LISTA MAKEDONSKOGA HRASTA (Quercus trojana Webb.) U BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI (str.135-144) hrvatskipdf 317 KB
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF THE LEAVES OF THE MACEDONIAN OAK(Quercus trojana Webb.) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MONTENEGRO (str.144-144)  
Dalibor Ballian, Alma Hajrudinović, Jozo Franjić, Faruk Bogunić
Izvorni znanstveni članak
 
POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI (str.145-153) hrvatskipdf 572 KB
OCCURRENCE AND SPREADING OF THE LARGE LARCH BARK BEETLE (Ips cembrae) IN CROATIA AND POSSIBLITIES OF MONITORING BY USING PHEROMONE TRAPS (str.154-154)  
Krunoslav Arač, Milan Pernek
Izvorni znanstveni članak
 
VARIJABILNOST VISINSKOG RASTA I PREŽIVLJENJA POTOMSTAVA IZ SJEMENSKIH SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U POKUSNOM NASADU "JASTREBARSKI LUGOVI" – PRVI REZULTATI (str.155-165) hrvatskipdf 253 KB
VARIABILITY OF HEIGHT GROWTH AND SURVIVAL OF PROGENIES FROM PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.) SEED STANDS AT THE FIELD TRIAL ‘JASTREBARSKI LUGOVI’ – FIRST RESULTS (str.165-165)  
Maja Popović, Mladen Ivanković, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
FLORISTIČKE I VEGETACIJSKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH RUBOVA I TRAVNJAKA ĆIĆARIJE (HRVATSKA) (str.167-182) hrvatskipdf 416 KB
FLORISTIC AND VEGETATION CHARACTERISTIC OF FOREST EDGES AND GRASSLANDS OF ĆIĆARIJA (CROATIA) (str.183-184)  
Ivana Vitasović Kosić, Mihaela Britvec
Izvorni znanstveni članak
 
SUSCEPTIBILITY OF Lymantria monacha AND L. dispar TO THE ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS Isaria fumosorosea WIZE (str.185-190) engleskipdf 277 KB
PODLOŽNOST Lymantria monacha I L. dispar NA ENTOMOPATOGENU GLJIVU Isaria fumorosea WIZE (str.191-191)  
Manana Kereselidze, Slavimira Draganova, Daniela Pilarska, Andreas Linde
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 6.438 *