hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 46 No. 1, 2014.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 46 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Proces pokušaja normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa i mirne reintegracije Republike Srpske Krajine 1994./1995. na okupiranom području zapadne Slavonije (str.7-36) hrvatskipdf 195 KB
THE PROCESS OF ATTEMPTING TO NORMALIZE CROATIAN-SERBIAN RELATIONS AND THE PEACEFUL REINTEGRATION OF THE REPUBLIC OF SERBIAN KRAJINA IN THE OCCUPIED TERRITORY OF WESTERN SLAVONIA DURING 1994 AND 1995 (str.7-36) engleskipdf 195 KB
Ante Nazor, Janja Sekula Gibač
Izvorni znanstveni članak
 
Omladinski tisak i kulturna strana studentskoga pokreta u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (1968. – 1972.) (str.37-53) hrvatskipdf 146 KB
YOUTH PRESS AND CULTURAL ASPECT OF THE STUDENTS’ MOVEMENT IN SOCIALIST FEDERATIVE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (1968-1972) (str.37-53) engleskipdf 146 KB
Marko Zubak
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju djelovanja “pokreta narodnog prosvjećivanja” na području Slavonije od 1945. do 1951. godine (str.55-78) hrvatskipdf 162 KB
A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF “MOVEMENT FOR PEOPLE’S ENLIGHTENMENT” IN SLAVONIA, 1945-1951 (str.55-78) engleskipdf 162 KB
Hrvoje Volner
Izvorni znanstveni članak
 
Uhićenja i likvidacije u selima kotara Donji Andrijevci novim vlastima nepoćudnih osoba pred izbore za Ustavotvornu skupštinu 1945. godine (str.79-100) hrvatskipdf 155 KB
ARRESTS AND KILLING OF PEOPLE WHO WERE CONSIDERED POLITICALLY SUBVERSIVE TO THE NEWLY ESTABLISHED AUTHORITIES IN THE VILLAGES OF DONJI ANDRIJEVCI DISTRICT BEFORE THE ELECTIONS FOR THE CONSTITUENT ASSEMBLY IN 1945 (str.79-100) engleskipdf 155 KB
Mate Rupić, Vladimir Geiger, Branko Ostajmer
Izvorni znanstveni članak
 
Slovenska društva u Hrvatskoj između dva svjetska rata (1918. – 1941.) (str.101-130) hrvatskipdf 206 KB
SLOVENIAN SOCIETIES IN CROATIA BETWEEN THE TWO WORLD WARS (1918-1941) (str.101-130) engleskipdf 206 KB
Barbara Riman
Izvorni znanstveni članak
 
Zagrebačka veleizdajnička parnica 1909. godine (str.131-157) hrvatskipdf 188 KB
ZAGREB HIGH-TREASON LAWSUIT IN THE YEAR 1909 (str.131-157) engleskipdf 188 KB
Mislav Gabelica
Izvorni znanstveni članak
 
Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011–2013., ur. Igor Duda, Anita Buhin, Igor Stanić, Biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CeKaPISarnica; br. 2), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Srednja Europa, Pula – Zagreb, 2013., 199 str. (str.161-163) hrvatskipdf 58 KB
Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011–2013., ur. Igor Duda, Anita Buhin, Igor Stanić, Biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CeKaPISarnica; br. 2), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Srednja Europa, Pula – Zagreb, 2013., 199 str. (str.161-163) engleskipdf 58 KB
Iva Milovan Delić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ekonomsko-pravne devijacije i napreci iz sistemskog motrišta: Uz studiju Brune Schönfeldera, Vom Spätsozialismus zur Privatrechtsordnung. Eine Untersuchung über die Interdependenz zwischen Recht und Wirtschaft am Beispiel von Gläubigerschutz und Kredit, Berliner Wissenschaft s-Verlag, Berlin, 2012., 1108 str. (str.163-171) hrvatskipdf 95 KB
Ekonomsko-pravne devijacije i napreci iz sistemskog motrišta: Uz studiju Brune Schönfeldera, Vom Spätsozialismus zur Privatrechtsordnung. Eine Untersuchung über die Interdependenz zwischen Recht und Wirtschaft am Beispiel von Gläubigerschutz und Kredit, Berliner Wissenschaft s-Verlag, Berlin, 2012., 1108 str. (str.163-171) engleskipdf 95 KB
Dunja Melčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bosnia-Herzegovina Since Dayton. Civic and Uncivic Values, Edited by Ola Listhaug and Sabrina P. Ramet, Collana di studi sui Balcani e l’Europa Centro-Orientale, A Series of Balkan and East-European Studies, Department of Political and Social Sciences, University of Bologna, Forlì Campus, 34, Longo Editore Ravenna, Ravenna, 2013., 430 str. (str.171-174) hrvatskipdf 63 KB
Bosnia-Herzegovina Since Dayton. Civic and Uncivic Values, Edited by Ola Listhaug and Sabrina P. Ramet, Collana di studi sui Balcani e l’Europa Centro-Orientale, A Series of Balkan and East-European Studies, Department of Political and Social Sciences, University of Bologna, Forlì Campus, 34, Longo Editore Ravenna, Ravenna, 2013., 430 str. (str.171-174) engleskipdf 63 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dénes SOKCSEVITS, Horvátország a 7. századtól napjainkig [Hrvatska od stoljeća sedmoga do današnjih dana], Mundus Novus Kiadó, Budapest, 2011., 846 str. (str.174-180) hrvatskipdf 82 KB
Dénes SOKCSEVITS, Horvátország a 7. századtól napjainkig [Hrvatska od stoljeća sedmoga do današnjih dana], Mundus Novus Kiadó, Budapest, 2011., 846 str. (str.174-180) engleskipdf 82 KB
Antal Molnár
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo BANAC, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Profil – Svjetlo riječi, Zagreb, 2013., 272 str. (str.180-182) hrvatskipdf 59 KB
Ivo BANAC, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Profil – Svjetlo riječi, Zagreb, 2013., 272 str. (str.180-182) engleskipdf 59 KB
Josip Vrandečić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nevio ŠETIĆ, Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Geaidea, Pula, 2013., 484 str. (str.182-184) hrvatskipdf 57 KB
Nevio ŠETIĆ, Ostvarenje suvremene hrvatske države. Od pojave višestranačja 1989. do nastanka samostalne, međunarodno priznate i teritorijalno cjelovite Republike Hrvatske, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Geaidea, Pula, 2013., 484 str. (str.182-184) engleskipdf 57 KB
Slaven Ružić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, ur. Tihomir Cipek, Naklada Disput, Zagreb, 2011., 394 str. (str.184-187) hrvatskipdf 63 KB
Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, ur. Tihomir Cipek, Naklada Disput, Zagreb, 2011., 394 str. (str.184-187) engleskipdf 63 KB
Vladimir Hunjak Štula
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franko DOTA, Zaraćeno poraće. Konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 222 str. (str.187-192) hrvatskipdf 76 KB
Franko DOTA, Zaraćeno poraće. Konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 222 str. (str.187-192) engleskipdf 76 KB
Ivan Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert O. PAXTON, Anatomija fašizma, TIM press, Zagreb, 2012., 337 str. (str.192-195) hrvatskipdf 65 KB
Robert O. PAXTON, Anatomija fašizma, TIM press, Zagreb, 2012., 337 str. (str.192-195) engleskipdf 65 KB
Andrijana Perković Paloš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Nazi Genocide of the Roma. Reassessment and Commemoration, ur. Anton Weiss-Wendt, Berghahn Books, New York – Oxford, 2013., 272 str. (str.195-201) hrvatskipdf 82 KB
The Nazi Genocide of the Roma. Reassessment and Commemoration, ur. Anton Weiss-Wendt, Berghahn Books, New York – Oxford, 2013., 272 str. (str.195-201) engleskipdf 82 KB
Danijel Vojak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Svakodnevni život pod okupacijom 1941-1944.: iskustvo jednog Beograđanina, prir. Nataša Milićević, Dušan Nikodijević, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2011., 894 str. (str.201-203) hrvatskipdf 58 KB
Свакодневни живот под окупацијом 1941-1944.: искуство једног Београђанина, прир. Наташа Милићевић, Душан Никодијевић, Институт за новију историју Србије, Београд, 2011., 894 str. (str.201-203) engleskipdf 58 KB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vlasta ŠVOGER, Ideali, strast i politika – Život i djelo Andrije Torkvata Brlića, Hrvatski institut za povijest – Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb, 2012., 395 str. (str.203-207) hrvatskipdf 67 KB
Vlasta ŠVOGER, Ideali, strast i politika – Život i djelo Andrije Torkvata Brlića, Hrvatski institut za povijest – Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb, 2012., 395 str. (str.203-207) engleskipdf 67 KB
Filip Kovač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 17.928 *