O časopisu

Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku objavljuje znanstvene i stručne radove te druge priloge koji obrađuju široki raspon tema iz područja biomedicinske i zdravstvene informatike, a posebno informacijskih tehnologija u području medicine i zdravstva.

Časopis izlazi frekvencijom dva broja u godini. Svesci objavljeni od 2017. do 2023. godine dostupni su na Hrčku.