Vrati se na detalje članka Latinka Perović, Zatvaranje kruga. Ishod rascepa 1971-1972. (Sarajevo: University Press – izdanja Magistrat, 2018), 470 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF