(1)
Bencetić, L.; Jurić, Z. Regulacioni Plan I Direktivna Regulaciona Osnova Zagreba Iz 1949.: Sadržaj, Kontekst Vremena, Nastanka I urbanističke Prakse. CSP 2022, 54.