Bencetić, L. i Jurić, Z. (2022) „Regulacioni plan i direktivna regulaciona osnova Zagreba iz 1949.: sadržaj, kontekst vremena, nastanka i urbanističke prakse“, Časopis za suvremenu povijest, 54(3). doi: 10.22586/csp.v54i3.22259.