Vlasnović, M. (2022) „ 273 str“., Časopis za suvremenu povijest, 54(3). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/casopis-za-suvremenu-povijest/article/view/23152 (Pristupljeno: 2lipanj2023).