Vlasnović M, „ 273 Str“. (2022.) 54 Časopis za suvremenu povijest pristupljeno 02. lipanj 2023.