MORALNO RASUĐIVANJE U MARKETINŠKOM OGLAŠAVANJU

Authors

  • Antal Balog University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić Vladimira Novaka 23, 10290 Zaprešić, Croatia
  • Donata Leko Josipa Jurja Strossmayera 289, 31000 Osijek

Abstract

Kao dio promotivnih aktivnosti poslovnih subjekata marketinško oglašavanje ima osnovnu svrhu ubrzavanje tržišnih procesa u razmjeni dobara i usluga. U uvjetima složenih društvenih i ekonomskih interakcija ekonomskih aktera, u marketinškom procesu međusobno se prepliću i suprotstavljaju interesi pojedinih poslovnih subjekata. Sukobljavanjem interesa dionika u procesu ekonomske razmjene, prelama se i jedan broj općih društvenih vrijednosti, ponajviše vrijednosti slobode, autonomije, pravednosti, povjerenja, istinoljubivosti i blagostanja. Uspješno usklađivanje ekonomskih interesa dionika marketinškog procesa i vrijednosti kojima su se priklonili, orijentirano je prema nekom od dominirajućih etičkih teorija, primjerice utilitarističkoj, deontološkoj ili u nekoj drugoj teoriji. Cilj je ovog rada uočiti  najčešća gledišta moralnoga postupanja u području poslovnoga oglašavanja, kao što su istinitost oglašavanja, manipulacije potrošača uz moguće prateće prisile, paternalizam u poslovnom oglašavanju, sprječavanje oglašavanja i distribucija moralne odgovornosti u oglašavanju. Međusobno uravnoteženje navedenih moralnih gledišta marketinškoga oglašavanja, omogućuje poslovnome procesu njegovu koherentnost ekonomskim i etičkim načelima. Glavna metoda ovoga istraživanja jest uspoređivanje stajališta različitih autora u postojećoj stručnoj literaturi o navedenim pitanjima, a kao glavni rezultat može se navesti zaključak da je obveza poslovnih subjekata stalno moralno promišljanje onih poslovnih aktivnosti i okolnosti u marketinškom oglašavanju koje imaju ili bi mogle imati moralne implikacije u odnosu na dionike marketinškog procesa. Stoga, izgradnja infrastrukture etičkoga odlučivanja, kao preduvjeta održivoga poslovanja, ima položaj u odnosu na druge preduvjete primus inter pares, prvog među jednakima.      

Ključne riječi: marketinško oglašavanje, moralna prosudba, poslovna etika  

Author Biographies

Antal Balog, University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić Vladimira Novaka 23, 10290 Zaprešić, Croatia

docent

Donata Leko, Josipa Jurja Strossmayera 289, 31000 Osijek

Donata Leko rođena je 01.07.1972. godine u Osijeku. Završila je 2016. godine preddiplomski stručni studij poslovne ekonomije i financija na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar u Zaprešiću. Od 2003. do 2007. godine radi u upravi Opće županijske bolnice u Vukovaru, a od 2007. do 2014. godine u Kliničkoj bolnici u Osijeku. Na natječaju „Crveni križ u akciji“ 1986. godine osvojila je prvo mjesto grada Osijeka za svoj likovni rad. Dugogodišnja je solistica tamburaškog društva Pajo Kolarić. Govori i piše engleski i njemački jezik. Bavi se prevođenjem medicinskih stručnih tekstova s engleskog na hrvatski jezik. Udana je i majka dvoje djece.

Published

2017-06-29

How to Cite

Balog, A., & Leko, D. (2017). MORALNO RASUĐIVANJE U MARKETINŠKOM OGLAŠAVANJU. Ekonomski vjesnik/Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 30(1). Retrieved from https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/4615

Issue

Section

PROFESSIONAL ARTICLE