(1)
Balog, A.; Leko, D. MORALNO RASUĐIVANJE U MARKETINŠKOM OGLAŠAVANJU. Econviews 2017, 30.