[1]
A. Balog and D. Leko, “MORALNO RASUĐIVANJE U MARKETINŠKOM OGLAŠAVANJU”, Econviews, vol. 30, no. 1, Jun. 2017.