(1)
Silaj, K. Sadržajna Obrada književnosti U Nacionalnoj I sveučilišnoj knjižnici U Zagrebu. knjiznicar-ka 2021, 11, 69-71.