Kurilić, V. (2021). Zašto čitamo žanrovsku književnost i drugi (mikro)eseji. Knjižničar/Knjižničarka: E-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 11(11), 65–67. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14797