Silaj, K. (2021). Sadržajna obrada književnosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Knjižničar/Knjižničarka: E-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 11(11), 69–71. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14798