Silaj, Kristina. 2021. „Sadržajna Obrada književnosti U Nacionalnoj I sveučilišnoj knjižnici U Zagrebu“. Knjižničar/Knjižničarka: E-časopis Knjižničarskog društva Rijeka 11 (11):69-71. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14798.