Pešut, A. (2021) „Školska knjižnica i obrazovanje odraslih u COVID-19 (ne)vremenu“, Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 11(11), str. 39–42. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14793 (Pristupljeno: 26siječanj2022).