Kurilić, V. (2021) „Zašto čitamo žanrovsku književnost i drugi (mikro)eseji“, Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 11(11), str. 65–67. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14797 (Pristupljeno: 26siječanj2022).