Silaj, K. (2021) „Sadržajna obrada književnosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu“, Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 11(11), str. 69–71. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14798 (Pristupljeno: 24svibanj2024).