Kurilić, V. „Zašto čitamo žanrovsku književnost I Drugi (mikro)eseji“. Knjižničar/Knjižničarka: E-časopis Knjižničarskog društva Rijeka, sv. 11, izd. 11, veljača 2021., str. 65-67, https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/14797.