Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka <p><strong>Knjižničar/ka</strong> je recenzirani znanstveni i stručni e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka otvoren za suradnju znanstvenicima i stručnjacima iz informacijskih znanosti iz područja knjižničarstva i knjižnične i informacijske znanosti. Cilj je objavljivanja časopisa pridonijeti razvoju knjižničarstva u teoriji i na praktičnoj razini te ukazati na inovacije i aktualna događanja popularizacijom rada knjižničara svih vrsta knjižnica. U tom smislu objavljuje radove koji su po svom sadržaju važni za znanstvenu i stručnu javnost koju zanima to područje i pregled aktualnih zbivanja povezanih s aktivnošću i djelatnošću knjižničara lokalne zajednice i članova HKD-a PGŽ-a.</p> <p>Objavljuje se uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije iz programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture.</p> <p> </p> <p> </p> <p><em> </em></p> <p> </p> <p><em> </em></p> Knjižničarsko društvo Rijeka hr-HR Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka 1848-5790 Važnost terenske nastave u radu skupine Mladih knjižničara u Osnovnoj školi „Srdoči“ https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/31544 <p>Školske knjižnice zauzimaju osobito mjesto u knjižničnom sustavu. One su po svojoj namjeni, korisnicima i građi posebna vrsta knjižnica, sastavni su škole kao i svaka učionica ili radni kabinet. Knjižnica je kroz povijest osiguravala knjižničnu građu za učenike i nastavnike radi podupiranja nastavnog programa i procesa i njegova proširenja. Danas je uloga školske knjižnice postala složenija, a u budućnosti će imati još važniju ulogu u svojoj školskoj zajednici (Jurenec, 2023). Prema Standardu za školske knjižnice (2023) neke od temeljnih zadaća školske knjižnice su promicanje trajnih čitateljskih navika i uživanja u čitanju i učenju, osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima koji će učenicima omogućiti doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima, organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest, promicanje načela o slobodi mišljenja i slobodnom pristupu informacijama kao preduvjetu za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu te promicanje čitanja i korištenja školske knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici. Jedna od takvih dodatnih usluga koje školske knjižnice nude u posljednjih dvadesetak godina je i izvannastavna skupina Mladi knjižničari u kojoj se učenici dodatno educiraju o organizaciji knjižnica i njihovim uslugama, o tehničkoj i sadržajnoj obradi građe te općenito o radu i komunikaciji s korisnicima. U radu koji slijedi naglasak je na edukaciji učenika na terenu te su navedeni primjeri aktivnosti učenjem „uvida u situaciju“ primjeru Mladih knjižničara OŠ „Srdoči“.</p> Nensi Čargonja Košuta Copyright (c) 2024 2024-06-13 2024-06-13 14 1 1 10 Prikaz projekta Mala slobodna knjižnica u Cresu https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/31547 <p>Školska knjižnica, kao informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole, ima zadaću osigurati ispunjavanje odgojno-obrazovnih potreba svojih korisnika, uz ispunjavanje informacijskih, stručnih i kulturnih potreba. U skladu s tim, školski su knjižničari jedni od primarnih nositelja uloge razvijanja dječje pismenosti, kao i razvijanja pozitivnog odnosa prema knjizi i čitanju. U radu će se prikazati provođenje i rezultate projekta Mala slobodna knjižnica u Cresu, financiranog sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Osnovne škole Frane Petrića, Cres i Grada Cresa, ostvarenog u suradnji s ostalim vanjskim suradnicima. Projektom se nastojalo dodatno utjecati na razvitak i njegovanje čitalačkih navika djece predškolske i školske dobi, u izvannastavnom i izvanškolskom okruženju. Ujedno, nastojalo se upoznati i učenike s poslovima stolarske djelatnosti.</p> Anika Žegarac Copyright (c) 2024 2024-06-12 2024-06-12 14 1 2 20 Medijska pismenost u školskim knjižnicama https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/31561 <p>Medijska pismenost važan je segment suvremenog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama te čimbenik koji stvara osnovu za uspješan odgojno-obrazovni proces. Razumijevanje važnosti medijskog opismenjavanja nužno je kako bi se pratio proces globalizacije, razvoj suvremenih tehnologija te smjernice Vijeća Europske unije o medijskoj pismenosti koja omogućuje učenicima da sudjeluju u odgojno-obrazovnim, građanskim i kulturnim aspektima društva kako bi imali aktivnu ulogu u demokratskom procesu. U publikaciji „Čitajmo između redaka“ autori ističu kako „...potreba za medijskim odgojem i obrazovanjem proizlazi iz komunikacijskih prava i prava na informaciju koji proizlaze iz ljudskih prava zaštićenih međunarodnim dokumentima.“ (Letinić et al., 2016).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uz navedeno jedna je od ključnih kompetencija u digitalnome svijetu koji se stalno razvija i mijenja. Stoga je važno podučiti učenike vještinama medijske pismenosti jer je to najbolji način zaštite od dezinformacija, propagande, potencijalno štetnih utjecaja medijskih sadržaja, kao i zaštite privatnosti i podataka u digitalnom svijetu.</p> <p>U radu će biti predstavljen niz praktičnih primjera koje autorice u svojoj višegodišnjoj odgojno-obrazovnoj praksi provode sa svojim učenicima u povodu važnih datuma iz ove domene, a osnovni je cilj potaknuti i inspirirati kolege na slične aktivnosti u njihovu svakodnevnom (knjižničarskom) radu.</p> Nensi Čargonja Košuta Ksenija Sobotinčić Štropin Copyright (c) 2024 2024-06-12 2024-06-12 14 1 20 36 Prikaz provedbe biblioterapijske radionice u Tjednu dječje knjige https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/knjiznicar-ka/article/view/31608 <p>Tjedan dobre dječje knjige središnja je manifestacija u riječkoj regiji i Primorsko-goranskoj županiji posvećena kulturi čitanja od najranije dobi, knjigama za djecu i roditelje, razvoju kreativne pismenosti, vizualnoj kulturi i stvaranju pisanih sadržaja za djecu. Manifestacija se kao aktivnost Gradske knjižnice Rijeka održava od 2012. godine, a u suvremenijoj atraktivnijoj formi od travnja 2022. godine u novootvorenoj Dječjoj kući u art-kvartu “Benčić”. U prikazu je opisana provedba radionice na temu ljutnje i kontrole ljutnje pritom se koristeći problemskom slikovnicom <em>Fergal se ljuti</em>, britanskog autora problemskih slikovnica Roberta Starlinga. Cilj je biblioterapijske radionice povezivanje emocije tuge, odnosno ljutnje te razvijanje socio-emocionalnih kompetencija povezanih s univerzalnom i učestalom emocijom djece najranije dobi. Svrha je radionice razumijevanje vlastitih osjećaja i ponašanja te učenje različitih tehnika kontrole istih.</p> Anja Kučan Buterin Copyright (c) 2024 2024-06-12 2024-06-12 14 1 37 44