O časopisu

Časopis Logopedija objavljuje izvorne znanstvene, stručne i pregledne radove iz područja logopedije i srodnih znanosti i struka. Časopis izlazi dva puta godišnje.

Objave