Burić, I. (2020). Petra Rodik: (Pre)zaduženi. Društveni aspekti zaduženosti kućanstava u Hrvatskoj. Revija Za Sociologiju, 50(1), 121–123. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/10294