Bovan, K., & Baketa, N. (2022). Stabilnost i/ili promjene? Povjerenje u institucije u Hrvatskoj od 1999. do 2020. Revija Za Sociologiju, 52(1), 31–60. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/15935