Brstilo Lovrić, I. (2020). Sociološki osvrt na odrednice studentskoga internetskog kupovanja u Hrvatskoj. Revija Za Sociologiju, 50(1), 31–59. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/9258