Povratak na detalje članka Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 10 (2020.), 251 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF