Povratak na detalje članka Stipan Trogrlić, Katolička Crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri 1918. – 1943., Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019., 308 str. Preuzmi datoteku Preuzmi PDF